Nijmegen en omstreken

ALV 2017

Humanitas afdeling Nijmegen houdt op 7 december 2017 haar Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in de Nicolaaskapel van het OBG, professor Cornelissenstraat 2 te Nijmegen.
Aanvang: 19.45 uur. 
De zaal is om 19.30 uur open.

Aan de leden en vrijwilligers van Humanitas, afdeling Nijmegen e.o. 

Nijmegen, 25 november 2017

Geachte leden en vrijwilligers van onze afdeling,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van Humanitas afdeling Nijmegen e.o., uit voor de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst / Algemene Ledenvergadering
Deze vindt plaats op  donderdagavond 7 december 2017.|

De locatie voor de Eindejaarsbijeenkomst/ALV is:
Oud  Burgeren Gasthuis (OBG)
Professor Cornelissenstraat 2
6524 PJ  Nijmegen.

We ontvangen u graag in de Nicolaaskapel van het OBG (zaal vanaf de ingang bewegwijzerd)  

De avond ziet er als volgt uit: 

19.30-19.45 uur

* Inloop en koffie/thee

19.45-20.45 uur: 

*  Welkomstwoord door het bestuur;
*  Vaststellen verslag ALV 2016 (als bijlage bijgevoegd);
*  Korte terugblik op 2017(inhoudelijk en financieel);
*  Vooruitblik op 2018 (inhoudelijk en financieel);
    Hierna gelegenheid tot het stellen van vragen (zie ook de meegestuurde Bijlagen);
*  Mededeling met betrekking tot mutaties binnen het bestuur,
    Afscheid van Monique Harmsen als algemeen bestuurslid.                 

21.00-22.00 uur:  

* Themagedeelte “Vrijwilligerswerk, aan mijn hoela!

In dit gedeelte vindt deze keer geen boeiende presentatie plaats van een algemeen maatschappelijk thema, maar een optreden van 4 leden van Theatercollectief XX, waarbij drie kwartier lang op een prikkelende en verrassende wijze wordt stilgestaan bij uw en onze rol als vrijwilliger van Humanitas, uitgaande van wat ons allen bindt met een opwekkende/humoristische/ontroerende kijk op wat wij doen als vrijwilliger. De 4 leden van het theatercollectief zullen ons uitdagen en interactief te werk gaan. Wees er vooral bij!                   

22.00 tot ca. 23.00 uur:  

* Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje

Wij hopen u te kunnen begroeten op 7 december!

Met vriendelijke groet, 

A.M.J. van Rijswijk,
wnd. voorzitter Humanitas afdeling Nijmegen e.o. 

Humanitas Nijmegen e.o.               
secretariaat tel. 06-86491414               
e-mail: nijmegen@humanitas.nl

---------------documenten / bijlagen-------------------------------------

PDF-versie van de Uitnodiging

Verslag ALV 2016

Jaarverslag 2017 (1-1 / 31-10)