Nijmegen en omstreken

Voorzitter afdeling

Humanitas afdeling Nijmegen e.o. kent een bestuur van enthousiaste en betrokken bestuurders die van aanpakken weten. In de komende periode treedt de voorzitter af, omdat er -na twee zittingstermijnen- statutair een einde komt aan haar benoeming. De afdeling is om die reden op zoek naar: 

voorzitter bestuur Humanitas, afdeling Nijmegen e.o.

voor 4-8 uur per week

De  nieuwe voorzitter zal zelfsprekend worden voorbereid op diens taak. Ook zal zorg gedragen worden voor een zorgvuldige overdracht door de huidige voorzitter. Als nieuw bestuurslid kan men desgewenst gebruik maken van specifieke trainingen van de Humanitas Academie.

Van de toekomstige voorzitter verwachten wij dat hij/zij:
-       Kennis heeft van en affiniteit heeft met Humanitas;
-       Inzicht heeft in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken;
-       Leiding kan geven;
-       Een consensusdenker is die ook kan beslissen;
-       In staat is een team van bestuurders optimaal te laten functioneren;
-       Goed kan netwerken;
-       Ervaren is in onderhandelen;
-       Kan onderhandelen;
-       Zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken;
-       Kan bogen op bestuurlijke ervaring.

Een complete Taak- en Functiebeschrijving zal op aanvraag worden toegestuurd.
Algemene informatie over onze afdeling en onze activiteiten vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw motivatie en een bijbehorend cv naar nijmegen@humanitas.nl.

Voor nadere  informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat (06-86 49 14 141) of met de voorzitter (024-324 54 41 / 06-52 26 21 74) of een mail sturen naar nijmegen@humanitas.nl.

Terug naar overzicht