Wat we doen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

VPTZ NHN zet vrijwilligers in bij mensen in de laatste levensfase. Door hun aanwezigheid ondersteunen zij de zieken en ook hun naasten.  

Steun bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.