Noord-Kennemerland

Autisme - Maatjes

Vrijwilliger worden voor iemand met een autismespectrumstoornis?

In de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard is vanaf medio 2013 een proefproject gestart, waarin maatjes worden gezocht voor mensen met een stoornis in het autismespectrum.

Doel van de inzet van de vrijwilligers in dit project is het behoud van de zelfredzaamheid en het stimuleren tot deelname aan de samenleving. Dit doe je door gezamenlijk een activiteit te ondernemen, afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer. Te denken valt aan  een wandeling maken, een stukje fietsen, winkelen, koken, sporten, naar het museum of bioscoop gaan, vissen of ergens een kopje koffie drinken. Belangrijk is om te weten dat de vrijwilliger geen hulpverlening biedt, maar ondersteuning en hulp bij het  versterken van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Voor dit project zoeken we vrijwilligers die houden van een uitdaging, die graag iets over hebben voor hun medemens, over een gezonde dosis humor beschikken, doorzettings-vermogen hebben en open kunnen staan voor mensen die soms een heel andere achtergrond hebben dan de vrijwilliger zelf. Als vrijwilliger ben je eens in de week of eens in de twee weken beschikbaar voor je maatje. Je staat er als vrijwilliger niet alleen voor: de co√∂rdinator van IVZ Autisme zorgt voor je begeleiding.

Voor aanvang van je inzet als vrijwilliger zal je tijdens de InStaptraining bekend raken met het vrijwilligerswerk van Humanitas en met autisme.