Een nieuwe Start

Tijdens je gevangenschap maak je net zo goed deel uit van de samenleving.

Een Nieuwe Start - Alkmaar

Binnen het thema Detentie ondersteunt Humanitas Noord-Kennemerland Alkmaarders die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie of detentie. Vrijwilligers van het project Een Nieuwe Start bieden sociale en praktische ondersteuning aan ex-gedetineerden die terugkeren naar de maatschappij binnen de gemeente Alkmaar. Ze hebben een luisterend oor en helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk, maar zijn er ook voor praktische vragen over zaken als wonen, werken, schulden, zorg en contact met instanties. De doelstelling is samen werken aan maatschappelijke re-integratie, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verkleinen van het sociale isolement.    

Onze goed getrainde vrijwilligers zijn inzetbaar als sociale maatjes om af en toe een kop koffie mee te drinken of een wandeling mee te maken. Zij leren mensen met een politie/justitie/detentie-verleden sociale vaardigheden aan en helpen het sociale isolement waar deze groep veel mee te maken krijgt, te verkleinen. Er zijn ook praktische coaches, die meedenken over regelzaken en helpen het leven weer op de rails te krijgen. Zij gaan bijvoorbeeld mee naar instanties, begeleiden bij sollicitaties, helpen bij het ordenen van administratie en ondersteunen bij het nakomen van de meldplicht bij de reclassering en bijzondere voorwaarden. De coach spreekt regelmatig af met de deelnemer en fungeert als vangnet en rolmodel tijdens het re-integreren.

 

Een Nieuwe Start - PI Heerhugowaard

Een Nieuwe Start biedt ook sociale en praktische ondersteuning aan gedetineerden in PI Heerhugowaard (Locaties Zuyder Bos en Amerswiel). Onze vrijwilligers bezoeken gedetineerden (kort, lang en levenslang gestraften) als bezoekmaatjes en voor ondersteuning bij praktische hulpvragen. De sociale bezoekmaatjes bieden een luisterend oor. Het zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen, waarbij gedetineerden hun hart kunnen luchten, of waarmee ze juist kunnen kletsen over het leven ‘buiten de poort’ om de detentie-setting even te vergeten. De praktische coaches ondersteunen gedetineerden bij regelzaken in detentie en helpen bij de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. Wanneer de gedetineerde uitstroomt naar de gemeente Alkmaar kan de vrijwilliger aan de deelnemer gekoppeld blijven voor de nodige nazorg en ondersteuning bij de re-integratie.        

Aanmelden en dan?

Nadat je je hebt aangemeld nemen we vrijblijvend, op korte termijn contact met je op. We informeren je dan verder over de mogelijkheden die er voor jou zijn. Aanmelden kan via de onderstaande knop.

Vrijwilliger worden?

We zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Klik hier voor actuele vacatures. Aanmelden kan via de onderstaande knop!

Dit project is actief in de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard.

Een Nieuwe Start

Deelnemer Ron vertelt over zijn Nieuwe Start na detentie. Vrijwilliger Maarten ondersteunt Ron bij het zoeken naar werk, informeert hoe het met hem gaat ..

//www.youtube-nocookie.com/embed/3C-trPiJEGk