Noord-Kennemerland

Dementie - Intensieve Vrijwillige Zorg

Mensen van alle leeftijden die een vorm van dementie hebben kunnen gebruik maken van een vrijwilliger.

Mensen met een vorm van dementie

Mensen van alle leeftijden die een vorm van dementie hebben en hun naasten kunnen gebruik maken van een vrijwilliger die regelmatig en voor langere tijd ingezet kan worden om samen iets te ondernemen, zoals samen een kopje koffie drinken, museumbezoek, schaken, een gesprek voeren of samen de krant lezen.

Vrijwilligers volgen eerst de InStaptraining en een specifieke training op het gebied van dementie, verzorgd door Humanitas en Geriant/DOCteam.

Begeleiding is individueel (gesprekken met de coördinator) en groepsgewijs (cursussen, themabijeenkomsten, uitwisseling ervaringen).