Noord-Kennemerland

Vergeetachtige mensen

Mensen van alle leeftijden die vergeetachtig worden, kunnen gebruik maken van een vrijwilliger.

Mensen die vergeetachtig worden

Mensen van alle leeftijden die vergeetachtig worden en hun naasten, kunnen gebruik maken van een vrijwilliger voor 2 uur per week, die regelmatig en voor langere tijd ingezet kan worden om samen iets te ondernemen, zoals samen een kopje koffie drinken, museumbezoek, schaken, een gesprek voeren of samen de krant lezen.

Vrijwilligers volgen eerst de InStaptraining en een specifieke training op het gebied van dementie, verzorgd door Humanitas en Geriant/DOCteam.

Begeleiding is individueel (gesprekken met de coördinator) en groepsgewijs (cursussen, themabijeenkomsten, uitwisseling ervaringen).