Noord-Kennemerland

Gehandicapten & Chronisch Zieken - Intensieve Vrijwillige Zorg

Vrijwilligers helpen mensen met een handicap en/of een chronische ziekte met alledaagse en waardevolle activiteiten: samen is het leuker!

Of je nou thuis woont of in een instelling, zelfstandig of begeleid: de aanvragers voor aanvullende steun zijn mensen van alle leeftijden.

De meeste mensen genieten ervan om samen iets te ondernemen: je maakt actief deel uit van de samenleving en voelt je minder eenzaam. Naast het doorbreken van eventueel isolement, ontlasten we zo ook je mantelzorgers. Door ondersteuning en inzet van onze vrijwilligers kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen.