Noord-Kennemerland

Humanitas Maatjes NKL

Vrijwilligers zijn er voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zijn zij twee uur per week beschikbaar voor alledaagse en waardevolle activiteiten: samen is het leuker!

De aanvragers voor aanvullende steun zijn mensen van alle leeftijden. De meeste mensen genieten ervan om samen iets te ondernemen: je maakt actief deel uit van de samenleving en voelt je minder eenzaam. Naast het doorbreken van eventueel isolement, ontlasten we zo ook je mantelzorgers.