Samen Ouder Worden

Ouder worden we allemaal. Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel.

Samen Ouder Worden is een zelfstandig programma waarbij wij als Humanitas partner zijn en draagt bij aan de doelstellingen van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Ook is het zeker zo belangrijk om betekenisvolle contacten tussen ouderen en jongeren te organiseren. Voor betrokkenheid van jongeren, nu en in de toekomst.