Noord-Kennemerland

Steunpunt Mantelzorg - Intensieve Vrijwillige Zorg

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor mantelzorgers uit de regio Noord-Kennemerland. Mantelzorgers kunnen rekenen op informatie en advies, een luisterend oor en emotionele ondersteuning.

Wat verstaan we onder mantelzorg? Mantelzorg is de zorg die meestal onbetaald worden gegeven aan een chronisch zieke of gehandicapte ouder, partner, kind of vriend. Het gaat daarbij om langdurige en intensieve zorg. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk komt mantelzorg voort uit een bestaande relatie. Waar vrijwilligerswerk verleend wordt vanuit een organisatie die garant staat voor begeleiding en scholing, doet mantelzorg zich vóór: je doet 't gewoon.

Toch sta je er niet alleen voor: het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers. En voor alle geïnteresseerden.

We hebben kennis over mantelzorg en willen dat graag delen: in een gesprek van mens tot mens of in een groep mantelzorgers. We zijn er voor mantelzorgers en professionals in zorg en welzijn, bij bedrijven en overheden.