Noord-Kennemerland

Mantelzorg - Maatjes

Mantelzorg is de zorg die meestal onbetaald worden gegeven aan een chronisch zieke of gehandicapte ouder, partner, kind of vriend. Het gaat daarbij om langdurige en intensieve zorg. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk komt mantelzorg voort uit een bestaande relatie. Waar vrijwilligerswerk verleend wordt vanuit een organisatie die garant staat voor begeleiding en scholing, doet mantelzorg zich vóór: je doet 't gewoon.

Toch sta je er niet alleen voor: Mantelzorgmaatjes zijn er voor alle mantelzorgers.