Noord-Kennemerland

VPTZ Intramuraal

Sterven in je eigen bed: geschoolde VPTZ-vrijwilligers in de sectoren GZ, GGZ en VVT maken het mogelijk.

Meer inzet van vrijwilligers van Humanitas NK aan palliatief/terminaal zieke mensen met een verstandelijke beperking, dementie en/of psychiatrische ziekte èn hun formele / informele mantelzorgers. De wens om in de eigen thuissituatie te kunnen sterven komt vaak voor onder mensen met een verstandelijke beperking, dementie en/of psychiatrische ziekte. Lang niet altijd kan hieraan worden gehoor gegeven.