Noord-Kennemerland

Lotgenotengroep Steun bij Rouw

Bij het verlies van een dierbare steunt Lotgenotengroep Rouw, juíst als je niet weet hoe je verder moet, dankzij herkenning en erkenning.

Voor volwassenen die een dierbare hebben verloren

Hoe verwerk je zoiets ingrijpends als het verlies van een dierbare? Een gebeurtenis die je het gevoel kan geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wil je verder met je leven. Weet je even niet hoe, en kun je wel wat steun gebruiken? Dan is de Lotgenotengroep rouw er speciaal voor jou.

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar verder heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. In zes ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal: afscheid (kunnen) nemen, emoties, reacties van de omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen. De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden. Twee vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid en veiligheid.

Volwassenen die iemand verloren hebben, kunnen deelnemen aan een lotgenotengroep bij Humanitas in Alkmaar. Vaak is het goed om te starten als het verlies minimaal zes maanden geleden heeft plaatsgevonden.

De groep komt tien maal bijeen, overdag of ’s avonds. De groepsgrootte kan variëren van 8 tot 10 deelnemers. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking met elkaar. Per bijeenkomst komen verschillende thema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld: de uitvaart, herinneringen, zelfzorg, vakantie, de feestdagen, de toekomst.