Noord-Kennemerland

Schoolwij:)s

Humanitas Schoolwijs ondersteunt ouders met een niet-Nederlandse afkomst met kinderen op de basisschool.

De vrijwilliger komt als maatje 20 keer bij het gezin langs om vragen rondom school te beantwoorden en je te helpen.

Hoe werkt de school en wat wordt er van mij verwacht als ouder? Wat is een 10-minutengesprek? Wat kan ik de juf of meester vragen? Wat staat er in het rapport? En wat staat er in de nieuwsbrief?

De vrijwilliger ondersteunt jou ook met wat je thuis kan doen om je kind(eren) te helpen op school. Denk hierbij aan samen praten over school, spelletjes doen of muziek maken.

Door Schoolwijs krijg jij samen met je kind meer plezier op school!

De hulp die Humanitas Schoolwijs biedt is gratis. Schoolwijs wordt gesteund door het Oranjefonds.

Let op: Humanitas Schoolwijs start vanaf 1 januari 2019.