Noord-Kennemerland

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsavond voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.  11 oktober 2017: Kinderen en palliatieve zorg.

Hierbij de uitnodiging voor 11 oktober 2017:

Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg, elke tweede woensdagavond van de maand.

19.30 - 20.00 uur Inloop

20.00 – 20.30uur Gastsprekers Laura Guis en Janet Bankras

20.30 - 22.00 uur Napraten, elkaar ontmoeten

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening hebben. Het betreft zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om er ‘het beste van te maken’. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het overlijden van een kind raakt de meest existentiële angst voor alle betrokkenen. Ook voor betrokken zorgverleners, zoals de huisarts, de thuiszorgverpleegkundige en de talloze professionals daaromheen zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Janet en Laura zijn kinderverpleegkundige bij KinderThuisZorg.

Kom doodgewoon op 11 oktober 2017!

Terug naar overzicht