Noord-Kennemerland

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsavond voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.  13 september 2017: Palliatieve sedatie.

Hierbij de uitnodiging voor 13 september, onze eerste avond na de zomer.

Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg, elke tweede woensdagavond van de maand.

19.30 - 20.00 uur Inloop

20.00 – 20.30uur Gastspreker José Boots

20.30 - 22.00 uur Napraten, elkaar ontmoeten

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie kan gebruikt worden wanneer het verlichten van ondraaglijk lijden op een andere manier niet meer mogelijk is. José Boots geeft deze avond meer uitleg over het geven van palliatieve sedatie en wat daarbij komt kijken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jose is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg en VTHT bij EVEAN Thuiszorg NHN. Tevens is José consulent palliatieve zorg bij het IKNL

Kom doodgewoon op 13 september 2017!

Terug naar overzicht