Armoedebijeenkomst HAL gemeenten

Donderdag 15 november 2018 werd er door Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk de bijeenkomst ‘Van Armoede naar Actie’ georganiseerd.

In samenwerking met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties was er aanbod van verschillende workshops rondom het thema Armoede.

De bijeenkomst werd georganiseerd voor alle vrijwilligers die binnen de HAL gemeenten hun inzet plegen.

Vrijwilligers komen bijna dagelijks in aanraking met mensen met verschillende achtergronden. Zij ontmoeten deze mensen om verschillende redenen. Soms voor sociaal contact, soms tijdens activiteiten, soms voor het samen oefenen van de taal, soms voor het samen beoefenen van andere vaardigheden en ga zo maar door.

Het kan voorkomen dat vrijwilligers andere mensen treffen die in armoede leven. En omdat een vrijwilliger soms nèt dat beetje dichterbij bij iemand staat dan een ander, is het belangrijk dat je ook het gevoel hebt dat je iets met jouw signalen kan. Dat je hier niet alleen mee blijft rondlopen en de ander zo mogelijk de weg kan wijzen naar (andere) hulp.

 

Tijdens de bijeenkomst bespraken we onder andere de volgende thema’s: Laaggeletterdheid, Signalen van Armoede herkennen, Veilig Financieel Ouder Worden, de Schuldhulpverlening van Halte Werk, Grenzen van Vrijwilligerswerk. Ook Humanitas was bij de bijeenkomst aanwezig en gaf de workshop: Een Blik over de Schutting, in samenwerking met de organisatie Wonen Plus Welzijn Langedijk.

Tijdens deze workshop besprak Ilse Sonnema van de Thuisadministratie het nut van de ‘aandachtsfunctionaris’: een persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het bespreken van signalen met vrijwilligers en die ook aanspreekpunt is voor samenwerkingspartners, bijvoorbeeld voor als er moet worden doorverwezen naar zwaardere vormen van hulp.

 

De eerste reacties vanuit vrijwilligers over de bijeenkomst zijn erg enthousiast! Er was veel mogelijkheid tot het met elkaar in gesprek gaan en het belang van het signaleren van armoede, maar het daarna ook kunnen ondersteunen van een persoon in armoede staat nu veel meer op het netvlies.

Een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is!

Terug naar het nieuwsoverzicht