Samen Dementievriendelijk

Op donderdag 10 januari jl. is de publiekscampagne ‘Noord-Holland Noord Dementievriendelijk’ van start gegaan. Het doel is om tot 31 december 2020 tenminste 30.000 inwoners van Noord-Holland Noord de training ‘GOED omgaan met dementie’ te laten volgen, zodat er meer kennis en begrip ontstaat over dementie. Ook Humanitas Noord-Kennemerland doet mee aan dit initiatief!

https://vimeo.com/298994928

Dementie: volksziekte nummer 1

 

Noord-Holland Noord telt in 2020 naar verwachting 12.200 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ca. 24.500 in 2040. Van de dementerenden woont 70% thuis en neemt dus deel aan het gewone leven. De kans is daarom groot dat jij, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, met mensen met dementie in aanraking komt.

 

Wat kun jij doen? Als vrijwilliger, als burger

 

Misschien heb je er binnen jouw project niet direct mee te maken, maar ieder van ons kent (direct of indirect) wel iemand met dementie of krijgt er eens in zijn leven mee te maken.

Zo tref je hem of haar wellicht op straat, in de supermarkt of bij de kapper. Het helpt als je de signalen van dementie kunt herkennen en weet hoe je de ander eventueel verder kan helpen.

 

Om mensen met dementie begripvol te kunnen helpen, binnen óf buiten Humanitas, bieden we jullie graag via het Netwerk Dementievriendelijk NHN de online training ‘GOED omgaan met dementie’ aan. De training is gratis en duurt 15 minuten. De training stelt jou als mens in staat om te kunnen handelen wanneer je geconfronteerd wordt met een naaste met dementie of om hulp/steun te bieden aan diens mantelzorger.

 

Hoe doe je de training?

 

  1. Ga naar https://samendementievriendelijk.nl/basistraining

  2. Klik op ‘Test je kennis!’

  3. Vul jouw e-mailadres, postcode en ‘Humanitas Noord Kennemerland’ in en druk op aanmelden (het netwerk registreert dan dat jij in Noord-Holland Noord woont)

 

Ondersteun jij vanuit het maatjes-project een mantelzorger van iemand met dementie en zou je daarom een meer specifieke training doen? Dan kun je ook de training voor vrijwilligers volgen:

  1. https://samendementievriendelijk.nl/vrijwilligerswerk

  2. Klik op ‘Test je kennis!’

  3. Vul jouw e-mailadres, postcode en ‘Humanitas Noord Kennemerland’ in en druk op aanmelden (het netwerk registreert dan dat jij in Noord-Holland Noord woont)

 

Laten we ons samen sterk maken voor een meer dementievriendelijke samenleving!

Meer informatie? Kijk op: www.samendementievriendelijk.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht