Jaarverslag 2020

2020 Is voor Humanitas een bijzonder jaar geweest. Het zou een jaar worden waarin het
75 jarig bestaan van Humanitas gevierd zou worden. Er waren plannen om daar extra
aandacht aan te besteden naast de reguliere opdracht die wij als vereniging hebben.
Namelijk het steuntje in de rug voor degenen die dat hard nodig hebben door onze
bekwame en gemotiveerde vrijwilligers.


En toen brak de coronapandemie uit met ingrijpende effecten voor iedereen. Ingrijpend
zowel ten aanzien van onze gezondheid als ons sociale leven. Gelukkig werd door de
overheid ingegrepen waaronder beperkende maatregelen inzake persoonlijk contact.
De effecten van de maatregelen bleven niet onopgemerkt in de maatschappij. De
verwachting was en is dat de kansenongelijkheid en tweedeling in de maatschappij
groter worden en hierdoor een nog groter beroep gedaan gaat worden op hulp en
ondersteuning van vrijwilligers.


Mooi is ook te kunnen constateren dat in tijden van nood mensen graag iets willen doen
voor de medemens. In die periode hebben diverse nieuwe vrijwilligers zich gemeld bij
Humanitas Noord-Kennemerland met de vraag of ze iets kunnen doen. Wij zijn daar op
ingegaan door binnen het Maatjesproject Telefoon Maatjes op te richten en mensen bij
wie de sociale contacten waren weggevallen op afstand een luisterend oor te bieden.
Eveneens is binnen de reguliere projecten gekeken op welke wijze er op afstand, maar
betrokken en gemotiveerd de ondersteuning geboden kan worden. En dat is gelukt!


Wij zijn trots op onze vrijwilligers, die ondanks de covid-beperkende maatregelen
flexibel ingespeeld hebben en prestaties van formaat hebben geleverd, waardoor we
juist ook in deze periode zoveel deelnemers hebben kunnen ondersteunen.

Terug naar het nieuwsoverzicht