Schoolwijs

Interview Saskia Brink, coördinator Schoolwijs

Wanneer is schoolwijs van start gegaan, en waar?

In 2018 heeft Annemieke de Boer, thema-coördinator opvoeden/opgroeien, een projectplan geschreven en een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds. In 2019 is er daadwerkelijk gestart met het project. In eerste instantie voor de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard met als streven het uit te breiden naar de BUCH. Voor 2020 gaan we daar mee aan de slag!

Welke ouders kunnen zich allemaal aanmelden voor Schoolwijs?

Schoolwijs richt zich op ouders van buitenlandse afkomst waarvan hun kind voor het eerst naar de Nederlandse basisschool gaat. Ouders die ondersteuning wensen bij het contact en hun betrokkenheid bij de school van hun kinderen, en ouders die hun kind ook thuis willen ondersteunen bij ‘schoolse’ zaken, kunnen aan een vrijwilliger gekoppeld worden die ze 20 weken lang, eens per week, bezoekt.

Wat komt er ongeveer aan bod in de training voor vrijwilligers van Schoolwijs?

Tijdens de training leggen we uit wat Schoolwijs is, welke vragen er vanuit gezinnen en scholen zijn en welke rol de vrijwilliger hierin kan hebben. We staan stil bij eigen competenties en hoe deze bij ouders te ontdekken en stimuleren.

We geven wat informatie over cultuurverschillen en waar vrijwilligers mee in aanraking kunnen komen. Grenzen stellen, privacy, luistervaardigheden en wat de vrijwilliger van Humanitas kan verwachten staan centraal.

Waarom is een project als Schoolwijs nodig?

Het blijkt dat veel buitenlandse ouders weinig betrokkenheid hebben bij de school van hun kind. Dat heeft meestal niets te maken met hun bereidwilligheid, maar veelal met onwetendheid en onzekerheid over hoe het allemaal werkt.

Alle ouders wensen het beste voor hun kind en hopen dat ze door goed onderwijs ook goede toekomstkansen hebben. Vanuit die motivatie doen ouders mee. Voor scholen is het ook erg fijn als ouders meer betrokken zijn.

Kun je een mooi voorbeeld geven van een situatie uit de praktijk van Schoolwijs?

Een vrijwilliger van Schoolwijs vertelt:

“Vandaag hebben we elkaar met z’n drieën voorgelezen. En daarbij hard gelachen!

En toen de vakantiebieb geïnstalleerd. En ook de site met rekenfilmpjes opgezocht. Die gaan ze samen doornemen deze week.

Dochter heeft me filmpjes laten zien over de eindmusical. Dat was een mooie aanleiding om met moeder over school en het afsluiten van het jaar te praten.

Ter afsluiting hebben we een zomerslinger gemaakt. Het was heel gezellig! “

WIST U DAT…

  • Spel aan Huis ook in Heerhugowaard van start gaat?
  • er bij Home-Start ook 3 deeltijd studenten met succes gezinnen ondersteunen?
  • er ook even bakfietsles wordt gegeven aan een Home-Start moeder?
Terug naar het nieuwsoverzicht