Thema Verlies

De vrijwilligers van VPTZ NHN Humanitas, zijn er voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, zij verstaan de kunst van ER ZIJN.

Reactie van een dochter na inzet door een aantal VPTZ-vrijwilligers in de laatste levensdagen van haar moeder:

“Zoals we net telefonisch hebben besproken, wil ik de vrijwilligers van Humanitas enorm bedanken voor de hulp die we hebben bij de laatste dagen van mijn moeder.

Haar laatste wens was om thuis te sterven nadat zij in het ziekenhuis redelijk onverwacht de uitslag had ontvangen nog dagen, weken of een paar maanden te leven. Gelukkig is dat met hulp van de Thuiszorg en met mijn 4 broers en zussen door middel van continue aanwezigheid in afwisselende dagen dit mogelijk gemaakt. 

Na een maand begon het wel lichtelijk op te breken en hebben we besloten jullie hulp van Humanitas in te schakelen waarop er meteen is gereageerd en we dat weekend al ondersteuning mochten ontvangen. 

Daarna is ze vrij snel overleden, maar ik wil graag bedanken voor de snelle reactie, de mate van betrokkenheid en de helpende hand. Het scheelt enorm als de last niet alleen hoeft te worden gedragen, want emotioneel is het natuurlijk zwaar buiten de praktische hulp die we vanuit de familie boden. 

We kunnen terugzien op een mooie laatste periode”.

Het werk van de VPTZ vrijwilliger is ‘er zijn’ en daarbij is de rode draad: aandachtige zorg, aanwezig zijn, aansluiten in de situatie waarin je je bevindt, afstemmen.

Wat daarbij nodig is: betrouwbaarheid, flexibel en creatief zijn, nabij zijn en op bescheiden afstand. De ander het gevoel geven dat hij of zij er mag zijn.

Zij gaan uit van: ‘laat mensen niet in eenzaamheid sterven’.

Deze goed geschoolde vrijwilligers dragen bij wat we allemaal nodig hebben: zin, warmte, liefde, respect en eigenheid. Zowel bij mensen thuis als in verzorgings- en verpleeghuizen.

Door nauw samen te werken met formele, informele zorg en naasten, kunnen we een goede balans creëren tussen de verbinding van kennis, ervaring, bewustzijn.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de coördinatoren:

Ria Vink 06-24788210 of

Gloria Tijm 06-13950431.

Terug naar het nieuwsoverzicht