Noord-Kennemerland

Vacature Bestuurslid/Secretaris

Humanitas, afdeling Noord-Kennemerland, heeft een vacature voor een nieuw

BESTUURSLID / SECRETARIS

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 80 lokale afdelingen, waaronder de afdeling Noord-Kennemerland. Humanitas geeft ondersteuning aan iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. De ondersteuning vindt zijn vorm in een reeks activiteiten, die allen vallen onder de thema’s Eenzaamheid en Verlies, Opvoeden en Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Taal. Noord-Kennemerland behoort met ruim 400 vrijwilligers, bijna 1.000 deelnemers en een werkorganisatie van circa 8 fte. beroepskrachten tot de grotere afdelingen van Humanitas.

Het bestuur van de afdeling NK heeft er recent voor gekozen om te besturen op afstand, oftewel min of meer volgens het Raad van Toezicht model. Besturen op afstand betekent niet afstand tot de vereniging maar afstand tot de uitvoering van werkzaamheden. De betrokkenheid bij de vereniging is en blijft bij het bestuur onverminderd groot.

Hoofdtaken van het bestuur zijn o.m. de vaststelling van het strategisch kader en de goedkeuring van de hieruit afgeleide meerjarenplanning en jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn o.m. het bevorderen van samenwerking met andere organisaties, het ondersteunen van nieuwe initiatieven en het onderhouden van het netwerk werkzaamheden die als vanzelf op het pad van het bestuur komen.

Wat zijn de werkzaamheden van het nieuwe bestuurslid/secretaris?

 • Deelname aan de vergaderingen van het algemeen bestuur (circa 8 maal per jaar)
 • Bijdrage leveren aan de algemene taken van het bestuu
 • Secretariële werkzaamheden zoals opstellen en verspreiden van de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken voor de bestuursvergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, en de verdeling van de digitale post

Wat verwachten wij van de nieuwe bestuursleden?

 • Beschikbaarheid van gemiddeld maximaal circa 4 uur per week
 • Enthousiasme en gevoel voor behoeften in de samenleving
 • Affiniteit met vrijwilligerswerk
 • Goede contactuele eigenschappen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed kunnen samenwerken

Wat kunnen wij bieden?

 • De voldoening iets te kunnen betekenen voor de mensen die ondersteuning nodig hebben
 • Het verruimen van kennis en ervaring
 • Deelnemen aan een enthousiast en gedreven team van bestuurders
 • Samenwerken met een professionele werkorganisatie
 • Volgen van relevante training
 • Vergoeding van reiskosten
Belangstelling?

Richt dan s.v.p. uw motivatiebrief aan de heer P.J.M.J. (Peter) Hoogenbosch, voorzitter a.i. (emailadres: p.hoogenbosch@gmail.com; telefoon 06-18798189). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met huidige secretaris, de heer J.G. (Jan) Nanne (0623137940) en/of de site raadplegen (www.humanitas.nl).

 

Terug naar overzicht