Vacature: Spelbegeleid(st)er Spel aan huis

Spel aan Huis is een project waarbij een spelbegeleid(st)er (tweedejaars HBO Pedagogiek/Social work student) bij gezinnen thuiskomst met een tas vol speelgoed om spelbegeleiding te geven. Je stage begint met een aantal trainingen zodat je daarna in staat bent om zelfstandig de huisbezoeken uit te voeren. Door middel van rapportages, groepsbesprekingen en individuele begeleidingsgesprekken blijft de projectleider van Spel aan Huis op de hoogte van de gebeurtenissen in jouw gezin en ondersteunt zij jou bij het uitvoeren van de huisbezoeken. De gezinnen die deelnemen aan het project kunnen om verschillende redenen zijn aangemeld. Deze redenen kunnen bij het kind liggen (bijvoorbeeld een achterstand in de Nederlandse taalontwikkeling, een lage concentratie hebben, verlegen zijn), bij de ouder (niet goed weten welk speelgoed bij welke leeftijd hoort, hoe met een kind te spelen of het hebben van opvoedvragen), maar ook bij het gezin (bijvoorbeeld omdat er door een echtscheiding veel veranderingen zijn geweest en er weinig tijd over bleef om samen plezier te hebben of omdat het gezin in een sociaal isolement verkeerd). Als spelbegeleid(st)er ga je door middel van spel werken aan deze punten en je kijkt ook zelf wat jij denkt dat dit kind, deze ouder of dit gezin nodig heeft.   

  

Overzicht taken  

·    Spelbegeleiding: 2 gezinnen gedurende 1 schooljaar, 1 doelkind per gezin (1   tot 7 jaar).  

·    Organiseren en uitvoeren themabijeenkomsten: 1 keer vormgeven en uitvoeren inhoudelijk thema, 1 keer activiteiten voor de kinderen

·    Extra verslaglegging: logboeken over leerdoelen, rapportage na elk        spelbezoek, opstellen speelplan na de observatieperiode.       

 

Verantwoordelijkheid  

Van een spelbegeleid(st)er bij Spel aan Huis wordt verwacht dat ze zelfstandig kan functioneren in de gezinnen. De stagiaire heeft een belangrijke signaleringsfunctie wat betreft de ontwikkeling van het kind en omstandigheden binnen het gezin. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de functie van spelbegeleid(st)er bij Spel aan huis in vergelijking met ander stages relatief groot. Tijdens kennismakingsgesprekken met de stagiaires voor aanvang van de stage wordt ingeschat door de coördinator of de stagiaire geschikt is de functie te vervullen.     

 

Procedure  

Spel aan Huis vanuit Humanitas wordt aangeboden in Langedijk.  Wij bieden in totaal plek aan 5 tweedejaars stagiaires. Je loopt op donderdag stage, werktijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur.     

 

Voorwaarden Spelbegeleid(st)er Spel aan Huis      

Een aantal voorwaarden zijn van belang voor het naar behoren uitvoeren van de functie spelbegeleid(st)er bij Spel aan Huis:

   

 Algemene voorwaarden:   

·    Communicatieve vaardigheden  

·     Schriftelijke vaardigheden: Verslag kunnen leggen van huisbezoeken en evt.       leerproces  

·    Zelfstandig kunnen werken  

·    Kunnen reflecteren op eigen handelen  

·    Open staan voor aanraking met verschillende culturen  

·    Flexibiliteit

Bij voorkeur in bezit van rijbewijs

Voorwaarden op het gebied van Pedagogiek/Social work:  

·    Affiniteit met het jonge kind (0-7 jaar)  

·    Basiskennis van ontwikkeling van het jonge kind  

·    Basis pedagogische advisering/gespreksvoering  

·    In staat zijn gezinssituaties te observeren en   doelstellingen te formuleren

 

Heb je interesse om bij Humanitas stage te lopen, neem dan contact op met Humanitas Noord-Kennemerland 072 - 540 18 00 

Of meld je aan via de onderstaande knop. 

Terug naar overzicht