Vacature: Stage Maatjes

Doe jij een opleiding in sociale richting (SPH, SJD, MWD, CMV, Social Work) en zoek jij een toffe, afwisselende stage? 

Kom eens kijken of het Maatjes-project iets voor je is!  

Vacature stage Maatjes 

Binnen het Maatjes-project word je gekoppeld aan een persoon die, door bijvoorbeeld een beperking, belemmering, levensgebeurtenis of eenzaamheid, een tijdelijk steuntje in de rug kan gebruiken op sociaal vlak.  

Voor een periode zet je je in om deze persoon te bekrachtigen in het doel dat hij/zij wil bereiken of gericht op de groei die deze persoon wil doormaken. 

Jouw inzet richt zich bijvoorbeeld op de wens van de deelnemer om: 

(nieuwe) sociale contacten op te doen

een activiteit te ondernemen  

zijn/haar verhaal kwijt te kunnen 

De wens van de deelnemer is leidend, jij bent als Maatjes-stagiair degene die de ander aanmoedigt en stimuleert op zijn weg. De manier waarop is aan jou, afgestemd op de persoon die je ondersteunt. 

Bij Humanitas werken we vanuit de waarden Gelijkwaardigheid, Eigen regie, Verantwoordelijkheid en Vraaggericht werken. Daarnaast zien we in het toepassen van de methodiek Motiverende Gespreksvoering een grote meerwaarde.  

Tijdens jouw stage leer je veel over motivatie, gedrag en gedragsverandering. Jij bent het instrument dat de deelnemer helpt bewust of onbewust weer grip op zijn/haar leven te krijgen. 

Overzicht taken 

Inzet voor 1 schooljaar  

Meerdere koppelingen mogelijk (maximaal 2) 

Bijwonen intervisie- en themabijeenkomsten 

Extra verslaglegging: rapporten op eigen leerdoelen, rapportage na ieder bezoek, opstellen plan van aanpak 

Verantwoordelijkheid   

Van jou als stagiair wordt verwacht dat je zelfstandig kan functioneren in een één-op-één begeleidingssetting. Er wordt van je verwacht dat je integer omgaat hetgeen een deelnemer jou vertelt en met de ervaringen die je binnen jouw koppeling opdoet. Je hebt daarnaast een signaleringsfunctie wat betreft het gedrag van de deelnemer.  

Algemene voorwaarden:    

Communicatieve vaardigheden   

Schriftelijke vaardigheden: verslag kunnen leggen van huisbezoeken en leerprocessen   

Zelfstandig kunnen werken   

Kunnen reflecteren op eigen handelen   

Open staan voor diversiteit (in achtergronden, levenservaringen, psychische grondslagen) 

Flexibiliteit 

Voorwaarden op het gebied van de sociale opleiding:   

Affiniteit met ouderen en/of psychische problematieken 

Basiskennis van psychopathologie 

Basis sociaal-maatschappelijke advisering/gespreksvoering   

In staat zijn gedrag te observeren en doelstellingen te formuleren 

Aanmelden? 

Heb je interesse om bij Humanitas stage te lopen, neem dan contact op met  

Humanitas Noord-Kennemerland 072 - 540 18 00 of meld je aan via de onderstaande knop.  

Terug naar overzicht