Vrijwilligersvacature Teamleider Kindervakantieweken

Voor de week van 18-25 juli 2020 zijn we op zoek naar een ervaren teamleider Kindervakantieweken.
Heb jij ervaring in het coördineren van een kinderkamp, het aansturen van vrijwilligers en wil jij aan ca 42 kinderen (leeftijd 10-11-jarigen) en 24 vrijwilligers een mooie vakantieweek bieden?

De kindervakantieweken van Humanitas Noordwest zijn er voor kinderen tussen de 8-11 jaar uit de Provincies Noord-Holland, Flevoland en (gedeeltelijk Utrecht) die door omstandigheden niet met hun gezin op vakantie kunnen. Vaak speelt het gebrek aan geld een rol, soms ziekte van familieleden. Wij vinden dat elk kind recht heeft op een onbezorgde vakantie! Lees voor meer informatie hier.

Verantwoordelijkheden teamleider
• Het contact met de begeleiders en het kind;
• Het wel en wee van de kinderen tijdens de vakantieweek tezamen met de begeleiders;
• Het wel en wee van de begeleiders;
• Naleving van de vakantieweekregels1 door kinderen en begeleiders;
• De ontvangst en overdracht van medicijnen;
• De tijdige en juiste uitgifte van medicatie door de medicatieverstrekker;

Taken
Voorafgaand aan de vakantieweek:
• Coördineert de informatievoorziening aan alle weekmedewerkers voorafgaand aan de vakantieweek;
• Zorgt voor een gezamenlijke voorbereiding van de vakantieweek;
• Attendeert de coördinatoren en begeleiders op het tijdig aanleveren van de Verklaring Omtrent Gedrag;
• Stelt samen met de projectcoördinator en collega teamleider het team van de begeleiders, keuken en keeps samen.

Tijdens de vakantieweek:
• Stuurt de kookstaf, medicatiebeheerder, hoofd BHV en vliegende keep aan;
• Heeft tijdens de vakantieweek zo nodig contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals de projectcoördinator, ouders/verzorgers, de beheerder van de accommodatie, afdeling Humanitas (is contactpersoon);
• Leidt de dagelijkse nabespreking met de coördinatoren (co-overleg);
• Praat met niet goed functionerende vrijwilligers en maakt hier verslag van;
• Ziet toe op naleving van het privacyreglement.


Na de vakantieweek
• Zorgt voor de mondelinge/ schriftelijke overdracht naar de volgende week (indien van toepassing);
• Maakt kort schriftelijk verslag van de week voor de projectcoördinator;
• Doet schriftelijk of mondeling verslag van niet-functionerende vrijwilligers aan de projectcoördinator;
• Maakt zo nodig een schadelijst op.


Heb je interesse neem dan contact op met Sophie de Feijter (coördinator Kindervakantieweken) middels s.defeijter@humanitas.nl of bel 06 22397168.

Terug naar overzicht