Noord-Kennemerland

Vrijwillig coördinator m/v

Organisatie
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om vanuit hun eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Activiteit Ouderen Noord-Kennemerland
30% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam en daarvan voelt 10% zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is dus een fenomeen dat veel voorkomt, zeker onder ouderen.
Onze vrijwilligers komen bij ouderen thuis en ondersteunen aan de hand van een, door de oudere zelf, gestelde hulpvraag. Deze vraag heeft betrekking op (sociale) activering, versterken zelfvertrouwen, het opbouwen van een sociaal netwerk, het ontlasten van een mantelzorger en het belangrijkste: persoonlijke aandacht.
Hierbij neemt de vrijwilliger geen taken/zorgen/verantwoordelijkheid over maar ondersteunt de deelnemer tijdelijk om (het gevoel van) de regie over zijn of haar leven weer wat meer in handen te krijgen.

De functie
Als vrijwillig coördinator doe je het kennismakingsgesprek met de oudere (deelnemer) om vervolgens een match met een passende vrijwilliger te maken. Na deze ‘koppeling’ begeleid je de match door contact te houden met de vrijwilliger en de deelnemer. De functie neemt ongeveer 8 uur per week in beslag.

Tunnis (coördinator Ouderen): ‘’Ik moet zeggen dat het werk dat ik doe als vrijwillig coördinator ontzettend leuk is. Het geeft heel veel voldoening als je ziet dat je 2 mensen aan elkaar "koppelt" die het samen heel erg leuk gaan krijgen.’’

Het team
Het ‘Team Ouderen’ bestaat op dit moment uit 60 vrijwilligers en drie coördinatoren. Per jaar ondersteunen we rond de 120 ouderen. Elke coördinator begeleidt rond de 20 vrijwilligers die op hun beurt 40 ouderen hulp bieden. Elke maand is er een coördinatorenoverleg om de voortgang van het project te bespreken.

Marjo (coördinator Ouderen): ‘’Er is geen sprake van een cliënt-hulpverlener relatie maar een mens-tot-mens relatie!’’

Wat levert het op?
Als vrijwillig coördinator draag je bij aan de vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Je wordt ondersteund door het team en krijgt diverse trainingen aangeboden om de taak goed uit te kunnen voeren. We bieden een reiskostenvergoeding en je bent goed verzekerd.

Kan je goed luisteren? Heb je ongeveer 8 uur per week tijd om je in te zetten? Stel je prijs op professionele begeleiding? Vind je het prettig om zelfstandig te werken en toch onderdeel te zijn van een team? Dan willen we je graag ontmoeten!

Aanmelden
Voor vragen of aanmelden kan je contact opnemen met Yannick Nijsingh via 072 540 18 00 of y.nijsingh@humanitas.nl.

Terug naar overzicht