Noord-Kennemerland

Vrijwillige coördinator Humanitas Maatjes

Organisatie
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om vanuit hun eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Humanitas Maatjes Noord-Kennemerland
30% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam en daarvan voelt 10% zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is dus een fenomeen dat veel voorkomt, zeker onder ouderen of mensen met een beperking, ziekte of psychische problematiek.
Onze vrijwilligers komen bij deze mensen thuis en ondersteunen aan de hand van een, door de deelnemer zelf, gestelde hulpvraag. Deze vraag heeft betrekking op (sociale) activering, versterken zelfvertrouwen, het opbouwen van een sociaal netwerk, het ontlasten van een mantelzorger. Het belangrijkste is persoonlijke aandacht.

De functie
Als vrijwillig coördinator voer je het kennismakingsgesprek met de deelnemers om vervolgens een match met een vrijwilliger/maatje te maken. Na deze ‘koppeling’ begeleid je de match door contact te houden met de vrijwilliger en de deelnemer. Vier keer per jaar organiseer je, voor de vrijwilligers die je begeleid, een terugkombijeenkomst. We verwachten dat je na de inwerkperiode voor minimaal een jaar beschikbaar bent. Je wordt ook zelf gekoppeld aan een deelnemer om te ervaren hoe het ‘maatjesschap’ werkt en voelt in de praktijk. De functie neemt ongeveer 8 uur per week in beslag.

Tunnis (vrijwillig coördinator): ‘’Ik moet zeggen dat het werk dat ik doe als vrijwillig coördinator ontzettend leuk is. Het geeft heel veel voldoening als je ziet dat je twee mensen aan elkaar 'koppelt' die het samen heel erg leuk gaan krijgen.’’

Het team
Het team bestaat op dit moment uit 150 vrijwilligers en zeven coördinatoren. Per jaar ondersteunen we rond de 300 deelnemers wonend in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Heiloo. Elke coördinator begeleidt rond de 15 vrijwilligers die op hun beurt 30 deelnemers hulp bieden. Om de drie weken is er op dinsdagochtend een coördinatorenoverleg om de voortgang van het project te bespreken.

Marjo (vrijwillig coördinator): ‘’Er is geen sprake van een cliënt-hulpverlener relatie maar een mens-tot-mens relatie!’’

Wat levert het op?
Als vrijwillig coördinator draag je bij aan de vermindering van eenzaamheid onder de doelgroep en je laat mensen weer meedoen in de samenleving. Je wordt ondersteund door een professioneel team en krijgt diverse trainingen en een inwerktraject aangeboden om de taak goed uit te kunnen voeren. We bieden een reiskostenvergoeding en je bent goed verzekerd.

Aanmelden
Voor vragen of aanmelden kan je contact opnemen met Yannick Nijsingh via 072 540 18 00 of maatjes.nkl@humanitas.nl. Wil je je CV meesturen?

Terug naar overzicht