Noord-Kennemerland

Vrijwillige coördinator Humanitas Maatjes

Organisatie
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om vanuit hun eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Humanitas Maatjes Noord-Kennemerland
30% van alle Nederlanders voelt zich eenzaam en daarvan voelt 10% zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is dus een fenomeen dat veel voorkomt, zeker onder ouderen of mensen met een beperking, ziekte of psychische problematiek.
Onze vrijwilligers komen bij deze mensen thuis en ondersteunen aan de hand van een, door de deelnemer zelf, gestelde hulpvraag. Deze vraag heeft betrekking op (sociale) activering, versterken zelfvertrouwen, het opbouwen van een sociaal netwerk, het ontlasten van een mantelzorger en het belangrijkste: persoonlijke aandacht.

De functie
Als vrijwillig coördinator voer je het kennismakingsgesprek met de deelnemers om vervolgens een match met een vrijwilliger/maatje te maken. Na deze ‘koppeling’ begeleid je de match door contact te houden met de vrijwilliger en de deelnemer. De functie neemt ongeveer 8 uur per week in beslag. We verwachten dat je na de inwerkperiode voor minimaal een jaar beschikbaar bent. Je wordt ook zelf gekoppeld aan een deelnemer om te ervaren hoe het ‘maatjesschap’ werkt en voelt in de praktijk.

Tunnis (vrijwillig coördinator): ‘’Ik moet zeggen dat het werk dat ik doe als vrijwillig coördinator ontzettend leuk is. Het geeft heel veel voldoening als je ziet dat je 2 mensen aan elkaar "koppelt" die het samen heel erg leuk gaan krijgen.’’

Het team
Het team bestaat op dit moment uit 150 vrijwilligers en zeven coördinatoren. Per jaar ondersteunen we rond de 300 deelnemers. Elke coördinator begeleidt rond de 20 vrijwilligers die op hun beurt 40 deelnemers hulp bieden. Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. Elke twee weken is er op dinsdag een coördinatorenoverleg om de voortgang van het project te bespreken.

Marjo (vrijwillig coördinator): ‘’Er is geen sprake van een cliënt-hulpverlener relatie maar een mens-tot-mens relatie!’’

Wat levert het op?
Als vrijwillig coördinator draag je bij aan de vermindering van eenzaamheid onder de doelgroep en je laat mensen weer meedoen in de samenleving. Je wordt ondersteund door het team en krijgt diverse trainingen aangeboden om de taak goed uit te kunnen voeren. We bieden een reiskostenvergoeding en je bent goed verzekerd.

Aanmelden
Voor vragen of aanmelden kan je contact opnemen met Corinne van der Nagel via 072 540 18 00 of c.vandernagel@humanitas.nl.

Terug naar overzicht