Vrijwilligersvacature Groepsbegeleider Kindervakantieweken

Voor de week van 18-25 juli 2020 zijn we op zoek naar enthousiaste, ervaren groepsbegeleiders! Wil jij samen met een groep van 24 vrijwilligers een grote groep (ca 42) kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar een fantastische onbezorgde vakantieweek beiden?


De kindervakantieweken van Humanitas Noordwest zijn er voor kinderen tussen de 8-11 jaar uit de Provincies Noord-Holland, Flevoland en (gedeeltelijk Utrecht) die door omstandigheden niet met hun gezin op vakantie kunnen. Vaak speelt het gebrek aan geld een rol, soms ziekte van familieleden. Lees voor meer informatie hier!


Wij vinden dat elk kind recht heeft op een onbezorgde vakantie!


Verantwoordelijkheden
De begeleider is verantwoordelijk voor:
• Het persoonlijk welzijn van elk kind in het toegewezen groepje; hieronder vallen ook het eten, de persoonlijke verzorging en de nachtrust
• De gezamenlijke opzet en uitvoering van het activiteitenprogramma


Taken
• Beheert het afgegeven zakgeld van deelnemers;
• Brengt de “spelregels’ over aan de deelnemers van het eigen groepje en ziet toe op de naleving;
• Werkt mee aan de samenstelling van het activiteitenprogramma;
• Voert het activiteitenprogramma uit;
• Leidt bij toerbeurt de hele groep deelnemers bij gezamenlijke activiteiten;
• Begeleidt het corvee van de deelnemers;
• Houdt toezicht op gebruik slaapruimten en sanitair, ruimt zo nodig op;
• Houdt bij toerbeurt toezicht op het terrein;
• Neemt bij toerbeurt deel aan douche- en slaapcorvee;
• Draagt in teamverband zorg voor een ontspannen sfeer;
• Werkt actief mee aan de dagelijkse evaluatie.


Heb je interesse neem dan contact op met Sophie de Feijter (coördinator Kindervakantieweken) middels s.defeijter@humanitas.nl of bel 06 22397168.

Terug naar overzicht