Vrijwillig coördinator Thuisadministratie

Wat is de Humanitas Thuisadministratie?

De vrijwilligers van de Thuisadministratie bieden één op één ondersteuning aan mensen die het op een moment even niet (meer) zelf redden om hun (financiële) administratie te voeren. Samen met de deelnemer dragen zij zorg voor het weer verkrijgen van overzicht, orde en grip op diens administratie en budget. De vrijwilligers kunnen daarnaast helpen bij het wegwijs worden in wet- en regelgeving, het uitzoeken van het recht op toeslagen en/of een bijdrage leveren aan het ‘dossier op orde’ krijgen voor schuldhulpverlening.

Onze vereniging streeft naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Behoud en het versterken van eigen regie staat hierbij voorop.

Taakomschrijving Vrijwillig Coördinator Thuisadministratie

Je bent de spil tussen de deelnemer en de vrijwilliger. Je doet de intake bij nieuwe deelnemers en zorgt vervolgens voor de juiste koppeling aan een vrijwilliger. Je ondersteunt en coacht je vrijwilligers gedurende het traject met hun deelnemers en zorgt voor een goede (digitale) terugkoppeling.

Jij ontvangt op jouw beurt ondersteuning en coaching vanuit de projectcoördinator.

Op dit moment is er iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur coördinatoren overleg op kantoor Alkmaar, waarbij we nieuwe aanmeldingen en lopende zaken rondom het project met elkaar bespreken. Werktijden zijn flexibel, maximaal 8-12 uur per week. Het bestaande team waar je in terecht komt bestaat uit 2 vrijwillig coördinatoren en 2 beroepskrachten.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

 • Communicatieve vaardigheden

 • Interesse in mensen en hen goed kunnen inschatten

 • Goed kunnen luisteren en doorvragen

 • Praktische kennis rondom het voeren van een administratie

 • Inzicht in processen en wet- en regelgeving (regelingen, toeslagen e.d.)

 • Kennis van de sociale kaart Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk (of deze willen opdoen)

 • Goed om kunnen gaan met de grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele hulpverlening

Humanitas biedt jou:

 • Waardevolle, leerzame contacten en ervaringen

 • Eigen verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen initiatief

 • Online en offline trainingsaanbod, themabijeenkomsten, workshops en intervisies en coaching on the job

 • WA-verzekering en reiskostenvergoeding

Interesse?

We nodigen je uit om je CV en motivatie aan ons toe te sturen. In een persoonlijk gesprek wordt het project verder toegelicht en bekijken we of het je past. Daarna volgt de introductietraining en een thuisadministratietraining, waarna je aan de slag gaat als vrijwillig coördinator. Gedurende de tijd nodigen we je uit om ook de coördinatorentraining te volgen.                                                                                                                                                    

Aanmelden of informatie opvragen kan via de projectcoördinatoren Thuisadministratie:

Ilse Sonnema of Ineke Bruijns

072-5401800 of kantoor.nkl@humanitas.nl

Terug naar overzicht