Vrijwilliger VPTZ

Samen naar een goed einde met de vrijwilliger, om de vaak overbelaste mantelzorger nu en dan te ontzien.Het is van veel waarde om in deze  laatste fase naast mensen te staan: om er te zijn voor hen. 

‘Er zijn,’ in de cirkel van het leven en het onvermijdelijke einde. Wat wordt daarmee bedoeld? Menslievende zorg, ziek zijn doet er niet meer toe, nabijheid, trouw zijn, gelijkwaardigheid, veilig voelen, betrokkenheid, empathisch zijn, aansluiting zoeken, ontmoeting van mens tot mens, tijd nemen om present te zijn. Maar ook de ander de tijd gunnen om te leven naar het onvermijdelijk einde.

Het gaat vooral om het bewegen in de leefwereld van de ernstige zieke en zijn/haar omgeving.

Vooraf vindt er een introductie training plaats, gegeven volgens de richtlijnen van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Landelijk Steunpunt, met als uitganspunt ‘presentie’.

Heb je belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk, neem contact op met de coördinator VPTZ NHN. Mobiel 06 24788210, of email: vptz.nhn@humanitas.nl.

Of meld je direct aan via de onderstaande knop.

Terug naar overzicht