GGZ Maatjes - Coördinator en vrijwilliger aan het woord

Carola Sieben: vrijwilligersmaatje GGZ

Tonnie van Kessel: coördinator maatjes GGZ

Carola is alweer 4 jaar vrijwilligersmaatje van deelnemers met psychische problemen. Carola is zeer geïnteresseerd in psychische problematiek en met name ‘hoe ga je om met depressies?” Deelnemers die bij Humanitas aansluiten vanuit het GGZ komen bij Carola terecht. Ze vindt het fijn om met ze te werken. Ze leert ze hoe om te gaan met een depressie. 

Als een deelnemer bij Humanitas binnenkomt, volgt er altijd een intake door de coördinator. Daarna komt Carola in beeld. Carola ontmoet de deelnemer en elke week spreekt ze af met haar deelnemer. Ze praten samen en bouwen een vertrouwensband op.

Op het moment dat er een klik is volgen er eerst een aantal gesprekken over de wens c.q. vraag van de deelnemer. De interesses, hobby’s en omstandigheden. Kortom, elkaar leren kennen en gaan leren vertrouwen. Dat vertrouwen moet rustig opgebouwd worden en zeker zonder enige pressie.

Bij goed vertrouwen gaat Carola activiteiten binnen de interessesfeer aandragen om sociale contacten te verbreden. Maar zeker ook om activiteiten buitenshuis te ondernemen. Bijvoorbeeld samen winkelen, wandelen, boodschappen doen, koffie drinken. Bezigheden waar beiden plezier aan beleven. Het doel is uiteraard om het zelfvertrouwen van de deelnemer terug te winnen en de band tussen deelnemer en vrijwilliger te versterken.

Tonnie, één van de coördinators van Humanitas, geeft aan dat de deelnemers vaak (oudere) alleenstaande mensen zijn die door omstandigheden het vertrouwen in zichzelf hebben verloren. Ook voelen ze zich waardeloos en durven ze vaak daardoor weinig te ondernemen. Bijvoorbeeld het aansluiten bij een vereniging of club.

Het gebrek aan zelfvertrouwen is iets dat Carola bij haar deelnemers veel ervaart. De opmerking “daar ken ik niemand ” of “daar durf ik geen gesprek mee aan te gaan” hoort Carola vaak. Gelukkig hebben veel deelnemers wel een huisdier. Als vrijwilliger is het fijn als je een dierenliefhebber bent. Dat sterkt ook een band.

Het gevoel van eenzaamheid is groot en de deelnemer heeft behoefte aan een ‘boezemvriend’. Als vrijwillig maatje is het belangrijk je grenzen aan te geven en de deelnemer erop te wijzen dat er meer mogelijkheden zijn om uit het isolement te komen dan met één vriendschap. Je kan met de een koffie gaan drinken en weer met iemand anders gaan winkelen. Met meerdere mensen sociale activiteiten ondernemen bouwt het zelfvertrouwen. Het belangrijkste is samen met iemand iets ondernemen.

Om een deelnemer weer zelfstandig en vrijer te laten bewegen loopt een traject tussen de vrijwilliger en deelnemer ongeveer een jaar.

 

De deelnemer heeft vaak ook contacten met verschillende zorgverleners die regelmatig komen. Het contact tussen de Humanitas vrijwilliger en deelnemer is echt specifiek voor het persoonlijke contact als steuntje in de rug.

Voor het project Maatjes GGZ is Tonnie van Kessel een van de coördinators. Tonnie geeft aan dat deelnemers vaak via zorgverleners en huisartsen worden aangemeld bij Humanitas. Echter, het kan ook zijn dat een deelnemer zelf belt voor hulp.  

Na een aanmelding gaat Tonnie bij de deelnemer op bezoek en is er een intake gesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Waar heeft de deelnemer behoefte aan? Welke mogelijkheden heeft Humanitas om daaraan te voldoen? Via de WMO wordt de deelnemer meestal al ondersteund. Humanitas kan dan bijvoorbeeld hierbij de begeleiding overnemen.

Deelnemers zijn niet alleen ouderen. Ook jonge vrouwen die door persoonlijke omstandigheden (scheiding, huiselijke geweld) raken in een sociaal isolement. Verder hebben we ook deelnemers met autisme die het lastig vinden om hun sociale activiteiten te blijven doen. Het ontbreken van structuur is hier vaak een oorzaak van. 

Tonnie en Carola geven beide aan dat het fijne van hun werk is dat ze blij worden van mensen als ze zien dat ze door de begeleiding weer zelfstandig verder kunnen.

Het begeleiden van mensen met een psychisch probleem is uitdagend maar bij Humanitas wordt je goed begeleid. Je krijgt trainingen om je op weg te helpen voordat je een maatje krijgt toegewezen. Ook krijg je intervisie gesprekken. Het sparren met gelijkgestemden over zaken als privacy, aanpak worden besproken.

Ze zijn trots op hun werk bij Humanitas en hopen dit nog lang met plezier te doen!