Noord-Limburg

Nieuw project 'MentorMaatjes'

De afdeling Noord-Limburg van Humanitas is van plan om met ingang van het nieuwe schooljaar het project “MentorMaatjes” op te starten.

In de afgelopen periode is een aantal mensen uit het onderwijs, bekend met zorg, bevraagd of dit project iets voor leerlingen in onze regio kan betekenen. Dit wordt bevestigd.

Het project “MentorMaatjes” draait al een aantal jaren zeer succesvol in Noord-Brabant. De wijze waarop het hier wordt opgezet zal daarom grotendeels overeenkomen  met de wijze zoals het daar wordt uitgevoerd. Enige documentatie daarover is al verspreid.

Het is nu de bedoeling om het komende schooljaar een start te maken op een van de campussen in Venlo. Een 10-tal leerlingen uit de eerste twee groepen van het voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. Als de infrastructuur goed staat, kan het project worden uitgebouwd naar andere scholen, leeftijden en regio’s.

Om een start te maken nodigen we mensen van het regulier onderwijs uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 6 juli a.s. om 14:00 uur in het kantoor van Humanitas, Heutzstraat 11, 5913 AH te Venlo. We denken daarbij bijvoorbeeld aan zorgcoördinatoren.

Bij deze bijeenkomst zullen de coördinator/projectleider “MentorMaatjes” Manon van Bussel, en de districtsportefeuillehouder van Humanitas Noord-Brabant Toine Peerboom,  aanwezig zijn om ons te voorzien van de broodnodige informatie over doel en inrichting van dit project.

Ik nodig u van harte uit voor deze bijeenkomst. Wilt u deelnemen,  stuur dan een mailtje naar huub.platzbeecker.humanitas@gmail.com.
Heeft u belangstelling, maar is 6 juli geen geschikte dag, laat dit dan ook even weten. Bij voldoende belangstelling organiseer ik dan een tweede bijeenkomst na de grote vakantie.

Met vriendelijke groet,

Huub Platzbeecker.
Projectleider Humanitas mentor maatjes Noord-Limburg.
Tel. 06 14817575.

Terug naar het nieuwsoverzicht