nieuwsbrief 3 - 2018

Nieuwsbrief 3, maart-april 2018

Nieuwe lente, nieuw geluid

 

De vorige nieuwsbrief is enthousiast ontvangen! We wensen jullie ook deze keer weer veel leesplezier. De nieuwe voorzitter stelt zich in deze nieuwsbrief als eerste voor.

 

Beste allemaal,

 

Zoals gebruikelijk stelt een nieuwe voorzitter zich voor aan de medewerkers en vrijwilligers. Ik ben een volkomen nieuwkomer in deze tak van maatschappelijke dienstverlening. 

 

In het kort zal ik mij even voorstellen, mijn naam is John Bongarts. Mijn leeftijd is niet piepjong, 71 jaar, ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen.Verder ben ik een geboren en getogen Venlonaar en heb ik mij altijd geïnteresseerd in de medemens. In mijn actieve loopbaan ben ik 25 jaar beleidsambtenaar Verkeer&Vervoer geweest bij de gemeente Venlo en vervolgens ben ik 15 jaar algemeen directeur geweest van Q-Park. In mijn vrijetijd ben ik erg actief geweest met sport, voetbal, tennis, golf en wandel ik graag. 

Ik merk dat ik snel sociaal betrokken kan raken en moeilijk kan omgaan met onrechtvaardigheden. Dit is wellicht de inspiratiebron geweest om mij kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van Humanitas. Ik maak mij wel eens zorgen over onze huidige samenleving en het enige dat ik zelf kan doen is het goede voorbeeld geven door me in te zetten voor onze medemens.  

 

Tijdens mijn eerste gesprek was ik enorm verrast door het groot aantal vrijwilligers bij Humanitas, dat zich inzet om andere mensen met problemen te helpen. Gelukkig zijn er mensen solidair om mensen die ondersteuning nodig hebben te helpen. Daarom heb ik zoveel respect voor de vele vrijwilligers die in samenwerking met de professionals het leven van de ander aangenamer en draaglijker proberen te maken.

 

De tweedeling die er nu aan het ontstaan is binnen onze maatschappij, baart mij zorgen. Het solidariteitsgevoel in onze samenleving is terrein aan het verliezen en dat mag nooit gebeuren. Immers, solidariteit is het fundament van onze samenleving. Bekend is dat het percentage mensen dat ondersteuning en zorg nodig heeft, de komende 10 jaar sterk zal stijgen. Het aantal 75 plussers zal de komende 10 jaren in deze regio bijna verdubbelen. Met als gevolg toenemende eenzaamheid. Dat 42% van jongeren momenteel met schulden leeft is een topprioriteit voor Humanitas.

 

Voor ons als bestuur zijnde is het de uitdaging om hierbij een helpende hand te bieden. Of wij aan deze toenemende vraag aan ondersteuning in de toekomst kunnen voldoen is alleen mogelijk wanneer de solidariteit voor onze medemens blijft bestaan. Deze missie van 'solidariteit' is een taak van ons allemaal, vandaar dat wij het goede voorbeeld moeten blijven geven en te laten zien dat de medemens het waard is. 

 

Ik spreek de hoop uit dat de samenwerking tussen vrijwilligers, professionals en bestuur lang mag duren, en een voorbeeld mag zijn voor wat solidariteit betekent.  

 

John Bongarts voorzitter Humanitas Noord-Limburg

 

 

 

Ik-Jij-Wij & Moeder de Gans training

 

De nieuwe vrijwilligsters zijn volop aan de slag! Op Ter Peel wordt in maart gestart met een tweetal trainingen voor moeders in detentie, de IK-Jij-Wij training en de Moeder de Gans training. Bij beide projecten wordt hulp geboden door onze enthousiaste vrijwilligers.

 

IK-JIJ-WIJ

Tijdens deze bijeenkomsten gaan moeders in detentie op zoek naar mogelijkheden om in het contact met hun kind zichzelf te blijven en te leren omgaan met emoties en problemen. Hierbij worden ze geholpen door een trainer van Gezin in Balans en een vrijwilliger. Tijdens de negen bijeenkomsten krijgen moeder inzicht in hun eigen kwaliteiten, die ingezet kunnen worden bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Moeder de Gans
Tijdens deze training krijgen gedetineerde moeders informatie over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Spelend met een levend ganzenbord doorlopen zij, samen met de vrijwilligers en andere gedetineerde moeders, een spelcircuit. Er zijn diverse instanties aanwezig die antwoord kunnen geven op allerlei vragen over jeugdzorg, rechtsbijstand, geestelijke verzorging en nazorg.

 

Vanaf maart gaan de vrijwilligers tevens helpen bij de Moeder met Kind (MMK) bezoeken.

 

 

Persoonsgegevens beschermen, waarom is dat zo belangrijk?

 

Per 25 mei treedt in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wetgeving vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Humanitas zal zich ook strikt aan deze wet moeten houden.  

Wat houdt de nieuwe wet in? De wet geeft regels voor het verzamelen en het gebruik van gegevens van personen. Je mag niet zomaar allerlei informatie over een persoon verzamelen. Je moet er een goede reden voor hebben en niet meer gegevens vragen dan je echt nodig hebt. Ook moet je de gegevens heel goed beveiligen en zoveel mogelijk doen om diefstal, verlies of een hack te voorkomen.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we aan de wet voldoen? Op de eerste plaats is het nodig dat we het met zijn allen doen. Iedere medewerker en vrijwilliger die omgaat met persoonsgegevens van deelnemers, donateurs of vrijwilligers zal zich moeten houden aan de wet. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat iedereen weet wat de regels zijn en hoe je je daaraan kunt houden. Wat dit voor ons allemaal betekent zal in een bijeenkomst voor alle vrijwilligers worden uitgelegd.

 

IN DE SPOTLIGHT
 

Inge en Miranda zijn een maatjeskoppel bij Maatjes Noord – Limburg. Hun eerste ontmoeting vond ruim een paar maanden geleden plaats. Het was natuurlijk wel spannend, want wie zou de ander zijn?

 

Miranda: ''Toen Inge binnenkwam, dacht ik goh wat een leuk jong bloempje! Mijn eerste indruk van haar gaf mij direct een goed gevoel en stelde me op mijn gemak. Ik had er wel vertrouwen in dat het zou klikken”.

 

Inge: “Ik vond het best spannend en wist niet goed wat ik er van moest verwachten. Het gesprek verliep goed en Miranda liet een goede indruk bij mij achter. Ik was hierdoor wel gerustgesteld. Mijn zenuwen vooraf waren dus nergens voor nodig geweest”.

 

Miranda: “Inmiddels zijn we een paar maanden verder waarin we een hoop leuke dingen hebben gedaan. Dit ging vaak gepaard met gezellig geklets en gelach. Zo lagen we een keer dubbel toen we ontdekten dat we op een verkeerd terras waren gaan zitten. We wilden een ijs gaan eten. Toen de ober de kaart ging halen ontdekte Inge dat we het terras ernaast moesten hebben voor het ijscafé. We zijn toen dus snel verhuisd naar de buren!''  

 

Inge: ''Verder spenderen we ook tijd aan creatief bezig zijn. Schilderen en knutselen behoren tot de favorieten en werken ontspannend. Ook genieten we samen met de honden van Miranda van een wandeling. Naast inspanning is er ook tijd voor ontspanning met een lekker kopje koffie en zelfgebakken appeltaart. Tijdens het ‘chillen’ zoals Miranda het noemt, praten we over van alles en nog wat.”

 

Miranda: “Ik vind het fijn dat ik met Inge over alles kan praten. We delen lief en leed met elkaar. We hebben vaak dezelfde interesses en ideeën. Inge is gewoon een soort vriendin voor mij geworden, Zij heeft vaak frisse ideeën en kijkt op een wat jongere, modernere manier tegen dingen aan”.

 

Inge: “Ik ben begonnen als vrijwilligster bij Maatjes vanwege mijn opleiding. Het leek mij leuk om naast de theorie ook eens om te gaan met iemand die last heeft van psychische problemen. Daarbij vind ik het leuk om iets voor iemand te betekenen. Al gauw werd voor mij duidelijk hoe leuk het is om maatje te zijn. Miranda geeft me veel waardering voor alles wat we samen doen. Je ziet ook dat het steeds beter met haar gaat en dat is natuurlijk super fijn. Daarbij werd het voor mij duidelijk dat we maatjes van elkáár zijn. Zij is er ook voor mij wanneer dat nodig is. De uurtjes samen geven mij ook ontspanning. Wij zijn dan ook heel blij en dik tevreden met elkaar. We hopen nog lang samen te blijven.''  

 

AGENDA  

 

THUISADMINISTRATIE  

12 t/m 16 maart: 'Week van het Geld'

15 & 18 maart: Vrijwilligers zullen de gasten tijdens het eten bij Resto VanHarte meenemen in de 'Wereld van het Geld'

27 maart: Workshop 'Armoede onder de Loep'

april: TA-training voor nieuwe vrijwilligers

 

MAATJES
7 maart: Vrijwilligersavond 'Grenzen stellen'
17 april: Vrijwilligersavond

 

BOR

14 maart: Terugkom-dag BOR vrijwilligers

 

GEZIN IN BALANS

19 april: Vrijwilligersbijeenkomst 'Reclassering'

 

 

De 4 Humanitas-waarden

 

Humanitas werkt vanuit een specifiek gedachtengoed hetgeen is verwoord in de 4 Humanitas-waarden

1. Gelijkwaardigheid: De vrijwilligers van Humanitas staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven.
2. Verantwoordelijkheid: Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.

3. Zelfbeschikking: Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar mogelijk zodat mensen weer het heft in eigen hand kunnen nemen.

4. Betrokken en vraaggericht: De deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat open voor nieuwe thema’s en is voortdurend op zoek naar betere antwoorden en werkwijzen.

 

Get a Grip – Grip op je geldzaken  

 

Creëer overzicht en maak je dromen waar!  

 

Jongeren krijgen rond hun 18e verjaardag opeens veel verantwoordelijkheden. Ze mogen zaken zelfstandig kopen, hebben wellicht een auto en moeten hun eigen zorgverzekering betalen. Get a Grip van Humanitas afdeling Noord-Limburg helpt jongeren tussen de 16 en 24 jaar bij geldzaken. De vraag: ‘Hoe krijg ik weer overzicht in mijn financiële administratie en financiën’, staat hierbij centraal.  

 

Steeds meer jongeren in Nederland raken financieel in de problemen. In 2014 waren dat er 300.000, wat neerkomt op 1 op de 6 jongeren. Een abonnement op de sportschool, een nieuwe smartphone, een studielening, een ziektekostenverzekering; er valt veel te regelen. Daarnaast is de verleiding om veel geld uit te geven groot, zeker als je mee wilt doen met je leeftijdsgenoten en de nieuwste trends.  

 

Humanitas wil deze jongeren online en offline helpen hun uitgaven in goede banen te leiden én te houden. Op deze manier kunnen (risicovolle) schulden (verder) voorkomen worden en kan Humanitas zowel op het preventieve als curatieve vlak werken. Het project Get a Grip moet jongeren zelfbewuster maken van hoe er verstandig met geld omgegaan kan worden. Het is een uitdaging om de jongeren te bereiken! Daarom hebben we nauwe contacten met de Jongerenwerkers. Jongeren die zich aanmelden krijgen een persoonlijke, vrijwillige begeleider die ze helpt. De begeleiding wordt speciaal op de jongere in kwestie afgestemd. Het doel is de jongeren weer grip te geven over hun financiële zaken. Daar hebben ze de rest van hun leven baat bij!  

 

Marleen Dekkers, Renate Coolen en Cristel Sieben (coördinatoren) zullen zich actief met dit project bezighouden. Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen met onderstaand mailadres of 06-nummer.

 

Mail: getagrip.noordlimburg@humanitas.nl of telefoon: 06-10034873

 

 

Samen zijn wij Venlo

 

De gemeente Venlo heeft voor al zijn inwoners een informatie- en bewaarboekje uitgegeven. De verhalen in dit boekje laten de kracht van de Venlose samenleving zien. Er gebeurt al veel moois in Venlo: door aan initiatieven meer bekendheid te geven, vinden mensen steeds beter de weg naar deze voorzieningen. Ook Paul, vrijwilliger binnen het Maatjesproject, heeft zijn verhaal gedaan over het vrijwilligerswerk dat hij doet.

 

Paul doet het vanuit zijn hart
Toen Paul op televisie een oproep zag om Maatjeswerk te gaan doen, had hij daar wel oren naar. 'Ik wil mijn tijd nuttig besteden. Ik heb een achtergrond in het onderwijs en wil met wat ik heb geleerd anderen helpen.' Hij nam contact op met Humanitas.

 

'Bij Humanitas wordt goed gekeken of er een match is. Van beide kanten moet duidelijk worden wat je wel en niet wilt. Je wordt niet zomaar aan elkaar gekoppeld. Ik had de voorkeur voor een jongere; bovendien heeft autisme mij altijd al gefascineerd. Ik volg ook een opleiding in autismezorg. Na een tijdje werd ik als maatje toegewezen aan Casper, een jongen met autisme en een licht verstandelijke beperking.'

 

In het begin was Casper vrij stil en de band tussen hem en Paul kwam er niet helemaal vanzelf.... Om verder te lezen klik hier.

 

Hoe ga jij om met de uitdagingen in jouw vrijwilligerswerk?

 

Laat het ons (anoniem) weten en maak kans op een Samsung Galaxy tablet.

 

Door de vragenlijst in te vullen, help je ons inzicht te verkrijgen in hoe wij kunnen bijdragen aan plezier en voldoening in jouw vrijwilligerswerk. Humanitas werkt voor het onderzoek samen met de Universiteit voor Humanistiek en dertien andere vrijwilligersorganisaties. We hebben jullie antwoorden hard nodig!

 

Vul de vragenlijst hier in.

 

Als je de vragenlijst hebt geopend, vul hem dan in één keer in. Je kunt helaas niet halverwege stoppen en op een later tijdstip verdergaan. Je moet ook alle vragen beantwoorden, ook als de vraag niet helemaal van toepassing is. Invullen kost tien tot vijftien minuten.  

 

Je doet anoniem mee aan het onderzoek, tenzij je kans wilt maken op een van de vier tablets of als je wilt meedoen aan een paneldiscussie over de uitdagingen die jij in jouw vrijwilligerswerk tegenkomt. Aan het eind van de vragenlijst kun je hiervoor jouw gegevens achterlaten.  

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Dit kan tot 15 maart.

 

 

 Afscheid BOR-stagiaire Anika Clazing

 

'Beste medewerkers en vrijwilligers van Humanitas,


Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met mijn stage voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij het project BOR Humanitas. Inmiddels heb ik mijn stage afgerond en komen er nieuwe avonturen op mijn pad. Ik kan terugkijken op een jaar waarin ik ontzettend veel heb geleerd en veel leuke mensen heb leren kennen. Als stagiaire en vrijwilliger heb ik mij kunnen inzetten voor gescheiden ouders en kinderen. Mede door BOR Humanitas hebben een aantal kinderen weer contact met beide ouders. Het is mooi om te zien hoe dit contact hersteld kan worden. Zowel ouders als kinderen zie je weer opbloeien, voor mij was het heel waardevol om een bijdrage te leveren aan dit proces. Mijn bewondering voor Humanitas en de verschillende projecten waar zowel de medewerkers en vrijwilligers zich voor inzetten is alleen maar gegroeid. Wat een passie en inzet zit er in al deze projecten! Humanitas levert een positieve bijdrage aan de samenleving en de kracht zit hem in de vrijwilligers! 

 

Ik wil Leo Heldens bedanken voor de goedede begeleiding die ik heb gekregen tijdens mijn stage. Tevens wil ik alle werknemers en vrijwilligers van Humanitas bedanken voor de fijne samenwerking. 

 

Hopelijk tot ziens!'

 

Anika Clazing

Humanitas promotiekrant Noord-Limburg

 

Humanitas gelooft in een samenleving waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen.  

 

Humanitas Noord-Limburg wil in het kader van 'Vinden en Verbinden' enerzijds Humanitas meer bekendheid geven over de inhoud van haar werkzaamheden en niet alleen een naam zijn met een bekende klank. Anderzijds wil Humanitas  mensen in Noord-Limburg enthousiast maken over haar werkzaamheden en hiermee vrijwilligers en deelnemers werven voor de verschillende projecten. Om dit te bewerkstelligen brengt Humanitas een promotiekrant uit in Noord-Limburg. De krant heeft een oplage van 10.000 exemplaren. Door deze krant zeer gericht te laten verspreiden door (vrijwilligers van) Humanitas zelf en op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals wachtkamers en spreekkamers, hopen we onze naamsbekendheid te vergroten.    

 

De promotiekrant zal vóór Pasen uitkomen.

 

 

Wist u dat?

'Wij als Humanitas Noord-Limburg tegenwoordig ook actief zijn op facebook?' Klik hier

 

'Er elke twee maanden een nieuwe actuele nieuwsbrief zal verschijnen?'


'Humanitas in maart met een heuse eigen informatiekrant komt?'

'Humanitas altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?'

 

'U zelf een bijdrage kunt leveren aan deze nieuwsbrief?' Graag ontvangen wij input vanuit u als lezer via het redactie mailadres r.hamans@humanitas.nl

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht