Noord-Limburg

Nieuwsbrief-2017

 

 

 
 

Noord-Limburg

 

Nieuwsbrief 1, november-december 2017

 

Voorwoord 'Een nieuw begin '

 

U heeft ongetwijfeld de nieuwsbrief van Humanitas gemist in 2017.

 

Wij, als redactie, hebben de draad weer opgepakt en deze keer beter nagedacht over het aanleveren van artikelen en mededelen van evenementen en trainingen. Vooral willen we iedereen er meer in betrekken!

 

Dit alles in het kader van het thema  van Humanitas Noord Limburg voor 2018: 'Humanitas vinden en verbinden'. Dit thema wordt in de komende maanden uitgewerkt. Wij houden u als lezer hiervan in elke nieuwsbrief op de hoogte. 

Eind 2018 moeten we zover zijn dat de inwoners van Noord-Limburg gewoon niet meer om Humanitas heen kunnen!

 

 

 
Trainingen voor vrijwilligers

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis  en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Deze zes online trainingen geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is..

Klik hiervoor de online trainingen.

 

 

 

Uitnodiging Kerstdiner Resto VanHarte

 

De feestdagen komen er weer aan! Tijd voor een diner tijdens de kerstavond bij Resto VanHarte op donderdag21 december. Inloop is van 17.30-18.00.

 

Deze avond is bedoeld als dank voor jullie inzet als vrijwilliger en om het jaar gezellig samen af te sluiten. Graag voor 1 december opgeven bij de eigen coördinator.

 

Blariacum college, Drie Decembersingel 40 Venlo. Be there!


 

 

 

 

 

IN DE SPOTLIGHT

BELEVINGSVERHAAL van José, ex-deelneemster van ons MaatjesProject en lid van de Wandelclub

 

Twee vliegen in één klap (wandelclub en maatjesproject) “De BenenWagen”. Hoe lichaamsbeweging de hersenen kan activeren.                               

 

In 1994 raakte ik betrokken bij een auto-ongeluk, diagnose whiplash-letsel. De eerste grote klap met vérstrekkende gevolgen. Echter zomer 2014 overkwam mij de tweede slag. Van de een op de andere dag kon ik niet meer bewegen. Na 8 weken van veel pijn, immobiliteit en levend in een rolstoel, bleek ik geconfronteerd met een rughernia, Een operatie was onontbeerlijk. 

Plotsklaps stond mijn leven opnieuw op zijn kop. Hoeveel kan een mens verdragen. Mijn leven was donker en de onderste steen kwam boven. Door mijn depressie, angst- en paniekstoornissen, straatvrees kon ik niet meer slapen.  Ik zag de hemel voor een doedelzak aan en mijn wereld werd klein. Vrienden wisten er geen raad mee en de gezondheidszorg kwam niet naar mij toe. Alles moest je zelf zoeken en opzoeken. Ik voelde me heel eenzaam en alleen.

 

Toen kwam de tip van de dag! Een vriend van mij zei 'Ken jij het MaatjesProject van Humanitas?' En eerlijk gezegd, ik had er nog nooit van gehoord. Ik zocht contact met de coördinator en zij nam mij meteen serieus. Ze bezocht me zelfs al binnen een week thuis en had oor voor mijn hulpvraag. Uit het isolement, weer mensen ontmoeten en bewegen. Mijn angsten overwinnen en meer. Omdat er een wachttijd was om aan een maatje gekoppeld te worden, had een vrijwilliger van Humanitas, een zekere zeer vriendelijke Hans, een wandelgroep in het leven geroepen. Iedere woensdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur een korte wandeling met gelijkgezinden, allen met hun eigen problematiek. Inmiddels ben ik vanaf september 2016 actief met wandelen. Hoe slecht mijn gesteldheid ook is, ik dwing me om dit doel te realiseren. De sfeer is prima, de inloopmorgen start altijd met een gezellig kopje koffie/thee. Ik heb al meerdere kennissen en vrienden meegenomen om een rondje door Venlo mee te lopen. Mensen mèt en zonder beperking, het pakt zich allemaal samen.

 

Ik probeer ook wat meer warmte in te brengen. Ik heb de zogenaamde “Free Hug” geïntroduceerd. Aanraken, een gratis knuffel, het is zo simpel en hartverwarmend. We zijn tegenwoordig zo van elkaar vervreemd en wat kan een beetje liefde doen…. Iedere twee weken had ik gedurende 1 jaar ook een vrijwilliger en vrouwelijk Maatje, Tonny uit Venlo. We hadden een klik. We dronken altijd samen een kopje thee, praatten de week door en gingen vervolgens ook een stukje wandelen. Het mooie is dat ze een voorbeeldfunctie vervulde. Ook zij had eens een noodlottig auto ongeluk en stimuleerde mij om door te gaan. We hadden veel overeenkomsten en die kwamen steeds weer tijdens een koffiemoment naar voren. Ze had ook eens een eigen bedrijfje als coach en vervult nu ook met veel vreugde vrijwilligerswerk binnen Humanitas. 

 

Met mijn rugzak aan ervarings- en inhoudsdeskundigheid heb ik de missie om mensen weer bij zichzelf thuis te laten komen. 

Bij vragen mogen lezers mij vrijblijvend benaderen om eens te ontdekken hoe fijn een match kan voelen en je daarna weer vooruit kunt kijken naar een nieuw leven met nieuwe inspiratie.

 

 

 

AGENDA  

 

13 november: Introductieavond nieuwe vrijwilligers te Venlo

7 november : Nationale vrijwilligersdag
20 november : Overleg coördinatoren en bestuur
20 november : Bestuursvergadering

21 december: Kerstavond Resto VanHarte te Venlo  

 

THUISADMINISTRATIE  

1, 7, 15, 22, 29 november & 13 december: Budgetteringscursus te gemeente Bergen  

7 november, wekelijks op dinsdag: Financieel spreekuur te Venlo  

30 november: Overleg vrijwilligers thuisadministratie te Venlo  

 

MAATJES

7 december: Vrijwilligersmiddag Maatjes  

 

BOR

13 november: Intervisie vrijwilligers te Venlo  

30 november: BOR Scholingsdag te Amersfoort  

 

GEZIN IN BALANS

28 november & 5, 12, 19 december: Basistraining GIB nieuwe vrijwilligers

11 december: Vrijwilligersbijeenkomst te Venlo

 

MENTORMAATJES

9 november: Trainingsavond Tilburg

15 november: Promoten MentorMaatjesproject

15 november: OGVO Thema ouderavond online/offline

16 november: Trainingsavond Tilburg

13 december: Intervisie/terugkombijeenkomst (ovb)

 

GET A GRIP  

November: Spel NoCredit, GameOver

 

 

 

Humanitas MentorMaatjes

Mentormaatjes is een project dat bedoeld is om jonge scholieren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar een steuntje in de rug te geven, te motiveren en te ondersteunen daar waar het even moeizaam gaat. Deze ondersteuning wordt geboden door een mentormaatje, een student of een al werkende jonge volwassene in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.

 

Het is al een aantal jaren een goed lopend project o.a. in Brabant en de Randstad. Ook in Noord-Limburg bleek er vraag te zijn naar deze vorm van ondersteuning, omdat het preventief werkt aan een gezond leefklimaat voor het kind binnen de scholen, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs.   

 

Inmiddels zijn we goed en wel een jaar intensief aan het werk om het project vorm en bekendheid te geven. Dit gaat natuurlijk niet zo snel als dat we dat graag zouden willen, maar toch zijn er momenteel al drie getrainde mentormaatjes en vanaf 1 oktober hebben we versterking van twee HBO studenten van de HAN;

- Nynke Terpstra, zij studeert pedagogiek en zit in haar tweede jaar 

- Mauro Zeljak, hij studeert in het eerste jaar maatschappelijk werk en dienstverlening.

 

Zij zullen zich, naast de coördinator, bezig gaan houden met ondersteunde taken als pr en werving en daarnaast ook inhoudelijk op de scholen een plek gaan vervullen om als mentormaatje jonge scholieren te ondersteunen daar waar het even moeizaam gaat. Kortom er is en blijft werk aan de winkel, maar dit project is het zo waard om te laten slagen en daar blijven we ons enorm voor inzetten!

 

 

 

 

Bij de foto: Madeleine de Werd (portefeuillehouder Maatjes), Joke Ressel (vrijwillig coördinator TA)

 

Vrijwilligersmarkt Venray


Op zaterdag 16 september heeft voor de eerste keer de Venrayse vrijwilligersmarkt plaatsgevonden! Het doel van deze vrijwilligersmarkt was om de vraag en het aanbod van het vrijwilligerswerk samen te brengen. Alle geïnteresseerde bewoners konden een kijkje nemen op de markt.  Ruim 30 vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven presenteerden hier hun projecten. De projecten zetten zich in op verschillende gebieden, namelijk: de zorg- en welzijnssector, jeugdorganisaties en natuur- en cultuurorganisaties. 

Madeleine de Werd, Joke Ressel en Anika Clazing hebben Humanitas vertegenwoordigd op de markt.  De vrijwilligersmarkt was een groot succes! Het bezoekersaantal was boven verwachting en er zijn veel nieuwe contacten gelegd met potentiële vrijwilligers.

 

 

 

 

 

Bij de foto: Leo Heldens (coördinator BOR), Peter Simons (vrijwilliger) 

 

Cursus september nieuwe vrijwilligers BOR

 
Op woensdag 6, 13 en 20 september heeft er een BOR cursus plaatsgevonden om nieuwe vrijwilligers klaar te stomen voor het vrijwilligerswerk! Door de bijdrage van Wilma Verstegen met de training Rots en Water, een presentatie over loyaliteit en het bezoek van voormalig kinderrechter Lous van Son waren drie succesvolle, afwisselende dagen het resultaat.

 

Humanitas BOR Noord- en Midden-Limburg mag 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

 

Welkom Peter Simons en Marieke de Graaf!

 

 

Afscheid Kris Peuten

 

'Beste allemaal,

Anderhalf jaar geleden begon ik als stagiaire bij de BOR. Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Wat een mooie en leerzame tijd heb ik bij Humanitas mogen hebben. Niet alleen als stagiaire maar ook ben ik vrijwilliger geworden. Humanitas mag trots zijn op wat zij doen d.m.v vrijwilligers te koppelen aan deelnemers; een echte meerwaarde voor de maatschappij. Ik vind het dan ook jammer dat mijn stageperiode erop zit. Wel zal ik actief blijven als vrijwilliger. Ik wil dan ook iedereen bedanken die ik het afgelopen anderhalf jaar heb mogen ontmoeten en waar ik mee heb samen mogen werken. Ik sluit deze periode met een zeer tevreden gevoel af. Tijd voor een nieuwe uitdaging!    

 

Tot weerziens!

 

Kris Peuten'

 

 

Nieuw project 2018

Voor 2018 staat een nieuw project op de agenda ontwikkeld vanuit GIB! Vrijwilligers gaan meehelpen tijdens de MMK (Moeder en Kind) bezoekmiddagen. Deze zullen plaatsvinden op zondagmiddagen van 14.00 tot 15.30. Rol van de vrijwilliger is het begeleiden van deze middag, het klaarzetten van spelmateriaal en speelgoed, begeleiden tijdens het ontvangen van de kinderen, spelletjes doen en moeders steunen bij het afscheid nemen en het afsluiten van de middag.  

De bedoeling is dat er 1 vrijwilligster per zondagmiddag aanwezig zal zijn. Er is bewust gekozen voor vrijwilligers die ook al het project GIB doen, daar zij al bekend zijn in PI Ter Peel. Wanneer er gestart wordt is nog niet helemaal duidelijk.

 

 

Daarover later meer.

 

'Samen tegen eenzaamheid'

 

Veel mensen die in armoede verkeren, voelen zich sterk eenzaam. Dit artikel laat de werkelijkheid zien. In het werkveld van onze projecten Thuisadminstratie en Maatjesproject komen we het veelvuldig tegen. Vele van onze vrijwilligers ondersteunen mensen bij hun isolement en helpen mee hun papieren te ordenen. Lees hier verder.

 

 

 

Wist u dat?

'Wij als Humanitas Noord-Limburg tegenwoordig ook actief zijn op facebook?' Klik hier

 

'Er elke twee maanden een nieuwe actuele nieuwsbrief zal verschijnen?'


'Humanitas na de carnaval met een heuse eigen informatiekrant komt?'

'Humanitas altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?'

 

'U zelf een bijdrage kunt leveren aan deze nieuwsbrief?' Graag ontvangen wij input vanuit u als lezer via het redactie mailadres r.hamans@humanitas.nl

 

 

 

Humanitas afdeling Venlo-Venray

Heutzstraat 11

5913 AH Venlohumanitas.nl

 
 
  
 
 
   

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht