Nieuwsbrief 2

 

 
 

Noord-Limburg

 

Nieuwsbrief 2, januari-februari 2018

 

Beste mensen,  

 

Hier ligt alweer de tweede nieuwsbrief en de eerste van het nieuwe jaar. Langs deze weg willen we jullie dan ook een heel gelukkig en voorspoedig 2018 wensen. Een jaar waarin we ons met zijn allen gaan inzetten om onze deelnemers dat steuntje in de rug te geven dat ze tijdelijk nodig hebben. Laten we er met zijn allen een prachtig jaar van maken. Middels deze nieuwsbrief tevens een laatste woordje aan jullie als aftredend voorzitter van de afdeling Noord-Limburg.  

 

Tijdens het kerstdiner is me herhaaldelijk gevraagd of ik helemaal ga stoppen bij Humanitas en daarop wil ik als volgt reageren. In 2013 ben ik met twee vrijwilligers begonnen met een bijna leeg vel en tal van ideeën. Toen kwamen de schetsen en vervolgens zijn we gaan bouwen. Nu staat Humanitas als een huis. Het is dan voor mij ook een huis geworden waarbij ik de komende jaren zeker nog betrokken wil blijven. 

 

Ik heb heel veel vertrouwen in een mooie toekomst waarin alle betrokkenen van Humanitas perfect kunnen samenwerken en zo deelnemers kunnen blijven begeleiden. Er staan voor allen die betrokken zijn binnen de afdeling nog veel taken en uitdagingen te wachten. Eén ding weet ik zeker: binnen de afdeling Noord-Limburg is inmiddels voldoende kennis en ervaring om deze en nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

 

Ik wens jullie allen dan ook veel wijze beslissingen en dank jullie allen voor de mooie samenwerking en het vertrouwen de afgelopen jaren.  

 

Hartelijke groet,

Lea Hoeymakers

 

 

 

Bureau-organisatie

Met de coördinatoren van Humanitas Noord-Limburg hebben we afgesproken dat we een kantoorbezetting gaan realiseren voor Humanitas Noord-Limburg. Het zou erg leuk zijn als jullie ons komen bezoeken tijdens ons ‘inloopspreekuur’. Kom gezellig koffie drinken! Dan kunnen we samen de dingen bespreken waar je als vrijwilliger mee geconfronteerd wordt.

Maandagochtend: Netty Aerts
Maandagmiddag: Marjolein van Kempen
Dinsdagochtend: Renée Hamans
Dinsdagmiddag: Netty Aerts
Woensdagochtend: Silvia Janssen
Woensdagmiddag: Leo Heldens
Donderdagochtend: Brenda van Gerven
Donderdagmiddag: Huub Peters

  

 

Kerstdiner Resto VanHarte

 

Op 21 december heeft het kerstdiner plaatsgevonden bij Resto VanHarte. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond, sfeervolle muziek, een heerlijk diner en een gezellig samenzijn. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie mededelen dat deze avond en de bijbehorende kosten mede te danken is aan wijlen een van onze vrijwilligers Tineke van Klooster.  

 

Tineke van Klooster (vrijwilliger van Gezin in Balans) heeft tijdens haar ziekbed aangegeven dat ze de collecte die gehouden is ter beschikking wilde stellen voor de vrijwilligers van Humanitas. Als bestuur hebben we dan ook besloten om deze middelen te gebruiken voor de kerstbijeenkomst. Namens het bestuur is er een kaart gestuurd naar de familie.  

 

Laten we allen Tineke in gedachten herdenken.  

Namens alle bestuursleden.

 

 

 

 

Op de foto: Hans Kellenaers

 

IN DE SPOTLIGHT

 

INTERVIEW met Hans Kellenaers, wandel-vrijwilliger bij Humanitas, afdeling Noord-Limburg

 

Hans is initiator en begeleider van de wekelijkse wandelgroep bij Humanitas in Venlo. De wandelgroep start iedere woensdagmorgen met een ontmoetings- en inloopmoment in het pand aan de Heutzstraat 11 in Venlo. Hier wordt gezamenlijk een kopje koffie/thee gedronken. Aansluitend loopt de wandelgroep van 11.00 tot 12.00 uur steeds een andere route. Zij laten zich hierbij niet snel beïnvloeden door het weer. Alleen bij hevige regen blijven ze gezellig binnen en bij temperaturen boven de 30 graden lopen ze naar een terrasje in de schaduw en brengen het uurtje in gezelligheid samen door.

 

 'Ik wil graag het voorbeeld laten zien dat het leven zo mooi kan zijn.'

 

Hans had eenzelfde initiatief al eerder met veel enthousiasme verzorgd voor een andere organisatie. Toen kwam hij in contact met het Maatjesproject van Humanitas Venlo en ondersteunde 2 jaar lang als maatje 1 maal per week een deelnemer. Hans bezocht hem thuis en door het organiseren van allerlei 1- op-1 activiteiten samen (koffie drinken, wandelen, boodschappen doen) haalde hij deze heer uit zijn eenzaamheid en isolement. Toen Hans van de coördinator vernam dat veel mensen met een psychische beperking nog thuis op een maatje zitten te wachten, en vraag en aanbod niet in balans was, ontvouwde zich al snel zijn grandioze idee deze mensen uit huis te halen en door middel van wandelen met elkaar te verbinden. ' Het is telkens opnieuw weer zo boeiend om te zien dat deelnemers vaak met hun problematiek binnen lopen en na de wandeling weer fris, positief en met een blij gezicht vertrekken.Tijdens het koffie drinken worden al meteen ervaringen uitgewisseld, dit zet zich voort tijdens de wandeling en het geeft een warm gevoel te ontdekken dat ze elkaar over en weer ondersteuning bieden.' Dit vindt Hans hartverwarmend. 'Het inzicht dat er buiten de fysieke dan wel psychische beperkingen nog zoveel moois is.'

 

'Tijdens het wandelen komen de verhalen los en de wandelaars genieten van alle seizoenen'

 

Het heeft Hans veel nieuwe contacten opgeleverd, waardering en blijdschap, dankbaarheid en voldoening. ‘Het voelt zo goed om de wandelaars te motiveren en de verandering ter plekke te mogen waarnemen.’ Het vrijwilligerswerk van het maatjesproject heeft hem zelfs spontaan in contact gebracht met een leuke dame in een winkel, waar hij met zijn deelnemer boodschappen aan het doen was. Inmiddels heeft deze verwonderlijke ontmoeting geleid tot een huwelijk. Dus hoe leuk kan vrijwilligerswerk zijn?

 

’Lopen is het beste medicijn’

 

Het kost Hans niets, enkel goede zin en het levert heel veel op! Hans werd met de wandelgroep uitgenodigd door VIA-VVV voor hun Project Wandelvoetbal, een sportief initiatief ‘in beweging blijven ook voor ouderen’. Hans is al 40 jaar fan van voetbalclub VVV, van kinds af aan en ineens stond hij op de middenstip van het ‘Stadion De Koel’. ‘Het idee dat ik als gewone burger, via de bekende trap door de tunnel naar het voetbalveld  liep, raakte me diep. Toen ik ook nog oud voetballer Stefan Kurcinac ontmoette en er mee mocht voetballen, werd ik overvallen door ongeloof, vreugdetranen en ontving ik echt een groot cadeau!’

 

Daarnaast komen er al meer dan een jaar vaste deelnemers. Een heer met een gezegende leeftijd van 80 jaar. Hij komt elke keer met de fiets of bus. Een dame met fysieke forse beperkingen die toch telkens haar grenst verlegt en met doorzettingsvermogen mee poogt te doen.

 

'Alle échte grote ideeën komen tot stand door te lopen'

 

Op de vraag waarom andere mensen vrijwilligerswerk moeten gaan doen geeft Hans als antwoord: Ik zou ‘moeten’ willen vervangen door 'uit jezelf en vanuit je hart' er 100% voor wensen te gaan. Het geeft voldoening, is een kleine moeite en geeft je een groot plezier. Het biedt jezelf structuur en je hebt een inspirerend doel. En wat betreft de wandelgroep: 'Je blijft vitaal en gezond, bent in de buitenlucht èn bewegen is zelfs voor 50 plussers een aanrader en activeert je hersenen en haalt je uit je hoofd. De wandelgroep is voor jong en oud. Bewegen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de cognitie.’  

  

 

AGENDA  

 

THUISADMINISTRATIE  

30 januari: Algemene thema-avond voor vrijwilligers TA van alle projecten (Bergen, Venlo, Get a Grip)

26 februari: Intervisie vrijwilligers TA 

27 februari: Intervisie vrijwilligers TA Bergen

 

MAATJES

24 januari: Vrijwilligersmiddag

 

BOR

15 januari: Evaluatiegesprekken vrijwilligers  

22 januari: Evaluatiegesprekken vrijwilligers   

 

GEZIN IN BALANS

21 februari: Vrijwilligersbijeenkomst 'Eigen ervaringen uitwisselen a.d.h.v. 3 verschillende casussen'

 

 

Stiefkind van de rekening

Jonge stellen gaan volgens CBS-cijfers steeds sneller uit elkaar. Volgens deskundigen vinden ze daarna relatief snel weer een nieuwe liefde op datingsites of op het schoolplein. Niet lang daarna ontstaat vaak het samengestelde gezin. Maar uit onderzoek blijkt dat het prille gezinsgeluk vaak van korte duur is. Volgens advocaten en familierechters onderschatten stiefouders hoe moeilijk het is om van het kind van de ander te houden. Stiefkinderen zijn vaak nog in rouw vanwege de scheiding van hun ouders en dulden geen nieuwe opvoeder. Zembla onderzoekt hoe het komt dat twee op de drie samengestelde gezinnen sneuvelt en wat dit voor de betrokken kinderen betekent.

 

Om de documentaire 'Stiefkind van de rekening' te zien klik hier.

 

 

 

 

 

Maatje zijn

 

'Afgelopen zomer ben ik gestart als maatje bij Humanitas. Samen met Silvia ben ik naar de deelnemer gegaan, een vrouw van 71 jaar. Bij binnenkomst lijkt het alsof ik bij mijn eigen oma naar binnen stap. We stellen ons aan elkaar voor en kletsen dan nog even wat. Hierna spreek ik samen met de deelnemer een dag af wanneer ik weer kom en vertrekken Silvia en ik weer. We zijn gestart!!

 

Mijn deelnemer is een vrouw van 71 jaar die een zwaar leven al achter de rug heeft. Ze heeft veel professionals om zich heen en mist een “gewoon” contact in haar leven. De eerste keren dat ik bij haar kom gaan we naar het winkelcentrum of wandelen we naar een terrasje om een lekker kopje koffie te drinken. Mevrouw vertelt haar hele levensverhaal aan mij en raakt hier ook vaak emotioneel van. Ze verontschuldigt zich iedere keer dat ze zoveel praat en ik zeg haar dat dat geen probleem is.

 

Nadat ik een aantal keren bij haar ben geweest begint ze ook steeds meer naar mijn leven te vragen. Ze is ook oprecht geïnteresseerd en vraagt vaak bij binnenkomst al hoe het met iedereen gaat. Onze gesprekken worden steeds breder. Ik merk dat mevrouw erg van humor houdt en maak dan ook regelmatig een grappige opmerking. Hier kan ze dan hartelijk om lachen.

 

Sinds de herfst heeft mevrouw een rollator en gaan we regelmatig even een stukje lopen. Ze vindt het erg fijn als ik haar wat praktische tips geef over hoe om te gaan met de rollator. We lopen ook vaker naar een klein kapelletje waar zij een paar kaarsjes aansteekt en even in gedachte een gebed opzegt. Zelf heb ik niet zoveel met het geloof, maar vind het wel lief als ze zegt dat ze ook een kaarsje voor mij en mijn gezin heeft opgestoken.

 

Laatst ben ik met haar naar de kerstshow van Leurs geweest. Ze heeft haar ogen uitgekeken en straalde helemaal!! Omdat ik met de auto gereden heb, heeft zij me op een kop koffie met gebak getrakteerd. Deze afspraak hebben we van te voren met elkaar gemaakt. Als ik haar naar huis breng zegt ze dat ze het een hele gezellige middag vond. En als we daarna thuis aankomen zegt ze nogmaals hoe fijn ze het heeft gehad en bedankt ze mij voor deze middag.

 

Die middag vertrek ik met een voldaan gevoel naar huis, net zoals alle andere middagen. Het doet mij goed dat ik er voor iemand anders kan en mag zijn. Voor mij is het een klein beetje van mijn tijd maar voor de deelnemer is het een lichtpuntje in haar week.' 

 

Brenda van Gerven

 

 

 

 

 

Get a Grip

 

Onze afdeling is uitverkoren om een pilot te gaan doen voor het project TA Get a Grip. Dit is een project voor jongeren van 16 jaar tot 24 jaar. Marleen Dekkers en Netty zullen snel genoeg beginnen met een werkplan, folder, publicatie enzovoorts. Zodra er meer bekend is zullen zij jullie informeren.

 

Voor meer informatie kan de Kennisbank geraadpleegd worden.

 

Declareren reiskosten

 

Ook in het nieuwe jaar is van belang dat reiskosten elke maand gedeclareerd worden. Op deze manier blijven de Portefeuillehouder Financiën en de coördinatoren zicht houden op de kosten van elk project. 

 

Dit kan gedaan worden via het programma HRS onder het kopje 'Declaraties'. De rest wijst zich vanzelf!

 

 

Coördinatoren Thuisadministratie 2018

 

Ook in 2018 zullen er vrijwillige coördinatoren voor TA actief zijn: Karin Brauckmann, administratief coördinator algemeen, Joke Ressel, uitvoerend coördinator Venlo, Marijke Jacobs uitvoerend coördinator Bergen, Marleen Dekkers, uitvoerend coördinator Get a Grip, Renate Coolen, uitvoerend coördinator Venlo en Get a Grip. Renate is nieuw in Venlo als coördinator. De vrijwilligers van Venlo zullen Renate wel kennen als vrijwilliger. In een volgende Nieuwsbrief zal Renate zich aan jullie voorstellen.

 

Jammer genoeg moeten we van Anja afscheid nemen als coördinator van Noord-Limburg. Gelukkig blijft Anja voorlopig nog wel actief als vrijwilliger TA voor de afdeling Noord-Limburg.

 

Anja, dankjewel voor je inzet voor Humanitas Noord-Limburg en heel veel succes in Midden-Limburg!

 

 

Cursus Gezin in Balans

 

Vorig jaar november en december heeft er een basistraining GIB plaatsgevonden om nieuwe vrijwilligers klaar te stomen voor het vrijwilligerswerk! Bij de afdeling Detentie kunnen, na een succesvolle cursus, twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers als bezoekmoeder in Ter Peel aan de slag.

 

Welkom Nelly en Mariël!

 

 

 

Wist u dat?

'Wij als Humanitas Noord-Limburg tegenwoordig ook actief zijn op facebook?' Klik hier

 

'Er elke twee maanden een nieuwe actuele nieuwsbrief zal verschijnen?'


'Humanitas na de carnaval met een heuse eigen informatiekrant komt?'

'Humanitas altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?'

 

'U zelf een bijdrage kunt leveren aan deze nieuwsbrief?' Graag ontvangen wij input vanuit u als lezer via het redactie mailadres r.hamans@humanitas.nl

 

 

 

Humanitas afdeling Venlo-Venray

Heutzstraat 11

5913 AH Venlohumanitas.nl

 
 
   
 
 
     

 

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht