Nieuwsbrief 4 - 2018

 

Klik hier voor de webversie

 

 

 
 

Noord-Limburg

 

Nieuwsbrief 4 , mei-juni 2018

 

LenteEditie

De overschakeling van onze biologische klok naar de zomertijd is alweer een feit. De lente lacht naar ons. De natuur is in al haar schoonheid. Hier is hij dan: nieuwsbrief 4. 
We wensen jullie zoals altijd veel leesplezier!

 

 

 

Bestuur

 

Eind maart hebben de bestuursleden van Humanitas Noord-Limburg een brief naar de gemeentes verstuurd om Humanitas onder de aandacht te brengen bij de raadsleden. Wij denken dat, danzij onze pool, vrijwilligers goed in staat zijn een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving, waarin welzijn een groot goed is. Langs deze weg hebben we tevens kunnen wijzen op het bestaan van onze Humanitas-krant, waar onze activiteiten mooi in worden verwoord.

 

Graag wil het bestuur alle vrijwilligers en coördinatoren vragen binnen twee maanden hun declaraties in te dienen. Door dit tijdig te doen is het eenvoudiger qua financiën een vinger aan de pols te houden.

 

 

20 redenen om vrijwilligerswerk te doen

 

 • Je krijgt meer contacten en je ontmoet meer nieuwe mensen
 • Mensen waarderen het enorm
 • Je komt met nieuwe dingen in aanraking
 • Je leert veel van anderen, er is persoonlijke groei
 • Je kunt wat doen met je betrokkenheid
 • Het is nuttig zinvol bezig te zijn
 • Het verruimt je blik
 • Het leert de betrekkelijkheid van je eigen zaken en zorgen in te zien
 • Je doet iets terug voor de samenleving
 • Je blijft flexibel
 • Je kennissenkring breidt zich uit
 • Andere capaciteiten van jezelf worden benut
 • Het verbetert je carrièremogelijkheden
 • Je kunt de ervaringen gebruiken in je 'gewone' werk en thuis
 • Het helpt mensen (langer) zelfstandig te zijn
 • Het is eens iets heel anders dan het gewone werk
 • Je ziet direct resultaat

 

 

 

 

Beste mensen,  

Ook dit maak je mee als vrijwilliger bij Humanitas..

Ik ben vanavond met de trein van Blerick naar Eindhoven gereisd voor de bijeenkomst over Humanitas toekomstbestendig. Op de terugreis had ik een uur vertraging maar desondanks was de terugreis ontzettend leuk; op station Eindhoven stond aangegeven dat de trein naar Venlo niet verder reed dan Horst-Sevenum vanwege een aanrijding van een eerdere trein met een persoon, en dat is triest. Vlak voor Horst-Sevenum werd in de trein omgeroepen dat er bussen waren ingezet naar Blerick en Venlo. Na 5 minuten wachten op het station in Horst-Sevenum verscheen een bus met flitsende discolichten en popmuziek, de bus was een uitgaansbus van www.uitgaansbus.nl. Bij elke vier zitplaatsen stond een tafel met 6 gaten voor bierglazen. Met 5 personen zaten we in deze bus. Naast mij, aan de andere kant van het gangpad, zaten 2 jonge vrouwen van ongeveer 25 jaar. Zij vroegen aan mij 'u zult -denk ik- voor het eerst in een uitgaansbus met discolichten en muziek zitten'. Ik gaf de dames aan dat ik een negen jaar geleden, in verband met een uitzending van de Rijdende Rechter (Frank Visser)  in een uitgaansbus, die jongeren van Bergen naar een disco in het Brabantse land bracht, had gestaan als arts-deskundoloog op het gebied van alcohol. Toen ik dit de dames vertelde, hoorde ik opeens de chauffeur roepen 'he, ik dacht al, wat een bekend gezicht'. Ik heb met de chauffeur een babbeltje gemaakt en zei hem dat deze bus behoorlijke luxer was dan de bus waar we toen in reden. Dat klopte ook, gaf hij me aan. De uitzending van de Rijdende Rechter ging over het feit dat een jongeman in de bus 5 x had 'gekotst' en op overgeven stond een boete van € 50,-. De chauffeur / eigenaar gaf dan ook een boete van 5 x € 50,-, € 250,- dus. De jongeman bestreed dit en kreeg gelijk van de Rijdende Rechter. De chauffeur vertelde dat hij had genoten van de uitzending en dat hij zich geen betere reclame kon wensen. Hij refereerde ook nog aan het feit dat -toen we in de lokale Bergense kroeg zaten waar de rechtszitting zich afspeelde- als het espressoapparaat werd aangezet, alle lampen ten behoeve van de tv-opnames er uit knalden.

Ja, helaas een uur vertraging maar wat ontzettend leuk om weer in de uitgaansbus te zitten en met dezelfde chauffeur een babbeltje over de Rijdende Rechter van 9 jaar geleden te hebben, Ja, ook dit maak je mee als vrijwilliger bij Humanitas. 

 

Met groet,

Tjaard (nieuw bestuurslid Humanitas Noord-Limburg en portefeuillehouder Detentie)

 

 

AGENDA  

 

ALGEMEEN

6 juni: Algemene ledenvergadering 

29 juni: Vrijwilligersborrel
 

THUISADMINISTRATIE  

30 mei: Vrijwilligersavond vervalt in verband met vakantie Netty

 

MAATJES

30 mei: Vrijwilligersmiddag


BOR

 

GEZIN IN BALANS

19 juni: Vrijwilligersbijeenkomst 'Grenzen stellen interventie technieken'

 

Gezin in Balans

 

Op 19 maart heeft een erg interessante vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden met als thema reclassering, met een goede opkomst van vrijwilligers. Voor deze bijeenkomst waren twee medewerkers van Reclassering Roermond uitgenodigd om een duidelijke en leerzame uitleg te geven van waar de Reclassering zich mee bezig houdt. Zij zijn tevens in Ter Peel werkzaam.

 

 

 

 

MentorMaatjes

 

Vanuit Mentormaatjes blijven we op zoek naar een voedingsbodem om goed te kunnen zaaien en in de nabije toekomst de eerste succesverhalen te kunnen oogsten.  

Allereerst hebben we in navolging van de OGVO ouderavond bij het Valuascollege in Venlo nu ook een ouderavond voor de onderbouw VO (onze doelgroep) in Heythuysen bijgewoond. Deze avond werd verzorgd door het Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg in samenwerking met Helder theater uit Geldrop.  

 

Helder theater verzorgt ook de casuïstiek op één van de twee trainingsavonden voor aankomende Mentormaatjes en doet dat geweldig goed. Zo was ook deze ouderavond boeiend in samenhang over alles wat jongeren bezighoudt en waar ze mee te maken krijgen als ze de basisschool verlaten. Zo is het idee ontstaan om ook voor de verschillende projecten van Humanitas, waarbij we jongeren ondersteunen en waarbij we met jeugd te maken hebben, Helder theater te benaderen om eens mee te denken met het oog op een voorstelling op maat.  Daarvoor kunnen we dan andere (toekomstige) samenwerkende partners en belangstellenden uitnodigen om zodoende meer bekendheid te krijgen voor wat we doen en wat we voor iemand kunnen betekenen. Contacten hiervoor zullen door de coördinator Mentormaatjes worden gelegd.  

 

Verder bezochten we begin april nog de kijkdag van de internationale schakelklas van het Valuascollege en spraken daar met zeer gemotiveerde leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel om met het oog op het nieuwe schooljaar samen eens te kijken naar de behoefte voor ondersteuning door een Mentormaatje. Ondertussen gaandeweg de tijd hebben we Nynke, stagiaire en mentormaatje, kunnen koppelen aan een leerling van het Valuacollege om door ondersteuning vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. De klik is er en de eerste resultaten zijn veel belovend!  

 

Nieuwe plannen en ideeën zijn verder: om middels nieuwe brieven en flyers de mentoren, teamleiders, docenten maar ook ouders van groep acht te benaderen en na te gaan waar daar de behoefte ligt om een jonge leerling te (kunnen) ondersteunen die de overstap naar de brugklas gaat maken.  

 

Wordt vervolgd...     

        

 

 

 

Verdiepingsbijeenkomst zorgvrijwilligersbrigade  

 

Op woensdag 7 maart werd de eerste verdiepingsbijeenkomst voor de zorgvrijwilligers Venlo gehouden. Ruim 100 zorgvrijwilligers kwamen bij elkaar in de Hamar in Belfeld om zich te verdiepen in het thema grenzen. Tegelijkertijd overbrugden zij in deze bijeenkomst de grenzen tussen de verschillende organisaties waar ze werkten: de Algemene Hulpdiensten Tegelen/Belfeld en Venlo, Buddyzorg Limburg, Humanitas, Proteion Welzijn, Sensoor, VPTZ en Zonnebloem.

 

De avond werd geopend met een humoristisch optreden van cabaretier Arie Vuiyk . Vervolgens werd iedereen in groepjes verdeeld. Per groep kreeg iedereen een aantal stelling die betrekking hadden op het thema 'grenzen stellen'. Over deze stellingen werd binnen de groepjes gesproken en werden ervaringen uitgewisseld. Hierdoor ontstond er een mooie kruisbestuiving tussen de verschillende vrijwilligers en kreeg iedereen een beter beeld van elkaars werk. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Informele Zorgoverleg en gefinancieerd door de gemeente Venlo. Gezien het enthousiasme van de aanwezigen zal dit zeker een vervolg.

 

Rechters gaan echtscheidingen anders aanpakken

 

Rechters willen voorkomen dat kinderen beschadigd raken door gedrag ouders

 

Page Content

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd. Lees hier  verder.

 

Humanitas BOR is uitgenodigd voor het overleg met de Rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming in verband met de implementatie van het uniforme hulpaanbod in Limburg. Januari 2019 zal er een pilot starten.  

 

 

 

Loslaten is anders leren vasthouden

Op 28 mei en 4 juni verzorgt prof. dr. Manu Keirse in Venlo en Venray/Horst aan de Maas een gratis lezing ‘Loslaten is anders leren vasthouden’. Professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en naasten komen in hun dagelijks leven steeds voor dezelfde vraag te staan; 'Hoe kun je omgaan met de gevoelens en emoties rondom het loslaten?'.

 

Iedereen heeft in zijn of haar levens te maken met verdriet bij verandering. Het kan zijn dat je partner dement wordt of je kind chronisch ziek is, het verlies van je baan, een scheiding, maar ook de overgang van thuis naar een verpleeghuis kan voor iemand heel een ingrijpende gebeurtenis zijn.  

 

Manu Keirse is klinisch psycholoog en verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet en auteur van verschillende boeken over dit onderwerp. Zijn uitspraak “Rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee’, is typerend voor zijn visie.  

 

Klik hier en hier voor de uitnodigingen voor de lezingen in Venlo en Venray/Horst aan de Maas.

 

 

Welkom Cristel Sieben  

 

Mijn naam is Cristel Sieben. Ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Sociaal Juridische Dienstverlening in Utrecht en ben sinds een aantal maanden werkzaam als vrijwilliger bij Humanitas. Ik woon in Venlo en mijn hobby’s zijn wandelen, lezen en ik bezoek al 8 jaar elke thuiswedstrijd van VVV Venlo.  

 

Ik zet mij in voor het project Get a Grip, dat zich richt op het ondersteunen van jongeren met financiële problemen. De vrijwilligers ondersteunen de jongeren bij het ordenen van de administratie. Het uitgangspunt blijft wel dat de jongeren verantwoordelijk blijven voor hun eigen leven maar dat de vrijwilliger over hun schouder mee kijkt. Ik vind het project een zeer mooi initiatief. Jongeren komen al op jonge leeftijd in aanraking met allerlei verleidingen en nieuwe regel- en wetgeving. Zo hebben jongeren vanaf de 18 ineens allemaal nieuwe rechten en vrijheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld trouwen, een telefoonabonnement afsluiten, gokken, een eigen zorgverzekering afsluiten en lenen bij DUO. Dit zijn allemaal nieuwe zaken waarmee jongeren te maken kunnen krijgen. Er komt dus veel op jongeren af als ze 18 worden en ook naar mate ze ouder worden. Daarom vind ik het zo belangrijk dat jongeren ondersteuning kunnen krijgen als ze tegen problemen aanlopen. Door jongeren deze ondersteuning te bieden kunnen ergere problemen zoals problematische schulden worden voorkomen.

 

 

Wist u dat?

'Wij als Humanitas Noord-Limburg tegenwoordig ook actief zijn op facebook?' Klik hier

 

'Er elke twee maanden een nieuwe actuele nieuwsbrief zal verschijnen?'

'Humanitas altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?'

 

'U zelf een bijdrage kunt leveren aan deze nieuwsbrief?' Graag ontvangen wij input vanuit u als lezer via het redactie mailadres r.hamans@humanitas.nl

 

 

 

 
 
   
 
 
     

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht