Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (samenwerkingsverband Stichting Groen Licht, Humanitas Noord-Limburg en Emmaus Feniks) bieden ondersteuning aan burgers. ‘Venlo’ heeft een goede infrastructuur aan algemene voorzieningen nodig. Om dit te kunnen realiseren, is een bredere samenwerking tussen werkgevers, gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) noodzakelijk.

 

De start van dit samenwerkingsverband wordt gegeven met een symposium

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.    Op 19 november in Theater ‘de Maaspoort’ 15:00-17:30 uur. Aanmelden: https://www.venlonderneemt.nl/

 

Het PVOV richt momenteel een kleine, professionele en coördinerende organisatie op die een bijdrage levert aan de positionering van een gedegen sociale structuur dicht bij de gemeenschap. Het PVOV bouwt aan een systematiek die past in de Sociale Structuurvisie Venlo 2022. Daarnaast zet het PVOV een academie op die vrijwilligers opleidt zodat de kwaliteit van de hupverlening gewaarborgd wordt.

 

De gemeente pakt haar rol van verbinder en zal ondersteunend en facilitair opereren zodat het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven verder wordt verbetert.

Achtergrondinformatie

Er zijn steeds meer signalen die duiden op het ontstaan van aanzienlijke maatschappelijke problemen op de korte termijn. Met betrekking tot: jeugdzorg of eenzaamheid, maar ook loonbeslag , laaggeletterdheid etc.

Mensen hebben steeds minder oog voor elkaars problemen, de sociale cohesie in de wijken wordt behoorlijk op de proef gesteld en we zijn vooral gericht op ons eigen welzijn en prestaties.

 

Op de werkvloer komen door de gevraagde (hoge) prestaties meer mensen in een burn-out terecht. De welzijnsorganisaties staan onder aanzienlijke druk en lokale overheden moeten steeds meer financiële middelen vrijmaken om de samenleving in balans te houden .

 

Als gevolg van deze maatschappelijke ontwikkelingen zien de vrijwilligersorganisaties een taak liggen om die mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen. Het tijdig signaleren en begeleiden kan erger voorkomen en onnodige kosten voor de gemeenschap besparen.

En dat is niet alleen goed voor de personen met deze tijdelijke problemen, maar ook goed voor de sfeer in huis en op de werkvloer. Uiteindelijk worden de prestatie op de werkvloer ook beter.

Waarom?
62% van de mensen op de werkvloer heeft financiële problemen, 16% van de Venlose bevolking is laaggeletterd (landelijk gemiddelde is 11%),  20% van de echtscheidingen (totaal 35%) eindigt in een vechtscheiding. Daarnaast neemt het aantal burgers ouder dan 40 jaar dat zich eenzaam voelt toe en staat de arbeidsmarkt stevig onder druk.
Al deze feiten hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit en de werksfeer. Het gevolg is dat het ziekteverzuim toeneemt.

Wat?
De gemeente Venlo en het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) willen in een bredere samenwerking met en tussen werkgevers op het bedrijventerrein een gedegen sociale structuur neerzetten voor burgers, voor ondernemers en voor hun medewerkers. Een sociale structuur waarin iedereen zich veilig voelt en iedereen participeert waardoor, met goede begeleiding, het ziekteverzuim aanzienlijk kan worden teruggebracht. Kortom; Wij streven naar een vitale gemeenschap!

Platform Vrijwilligersorganisatie Venlo (P.V.O.V.)

Humanitas                                         Groen Licht                                        Emmaus Feniks

250 vrijwilligers                                 75 vrijwilligers                                    45 vrijwilligers

 

Activiteiten:                                       Activiteiten:                                       Activiteiten:

Maatjes GGZ                                      Taalles en -coaching                          Maatschappelijke

Mentor maatjes                                 Tolkentraining                                   opvang

Thuis administratie                           Sollicitatietraining                             Kringloopwinkel

Get a grip                                           Tolkenpoule                                      Emmaus-feniks-

BOR                                                    Taalcafé                                             college

Detentie                                             Eten met de buren                             Dagbesteding

Eenzaamheid                                     Voorlichting gezondheidszorg                                                                                             Participatie

                                                           Skills jongerenproject

Toelatingseisen PVOV: opgeleide vrijwilligers en aanvullende activiteiten

Terug naar het nieuwsoverzicht