Nieuwsbrief nr. 5 - Zomereditie

Het team Noord-Limburg wenst jullie mooie, zonnige dagen toe en zoals altijd veel leesplezier. 

                 

 

Verhuizing

 

Binnenkort ontvangen jullie vanuit het Bestuur meer informatie over de aanstaande verhuizing!

 

Landelijk coördinatorenoverleg BOR

 

Op 13 juni heeft er een landelijk coördinatorenoverleg BOR plaatsgevonden. Coördinatoren vanuit verschillende regio's hebben samen gebrainstormd over de BOR methodiek, casuïstiek en waar zij tegenaan lopen. Het idee is om twee keer op jaarbasis samen te komen om op deze manier elkaars kennis en ervaringen te delen en de BOR methodiek te versterken.

 

IN DE SPOTLIGHT

En dan wordt je spontaan gevraagd om mee te werken aan een kort interview voor de nieuwsbrief van Humanitas Noord Limburg. En wat doe je als je spontaan gevraagd wordt? Dan doe je ook spontaan mee!  

 

Voor ons Regine Geluk, 18 lentes jong en in opleiding voor Maatschappelijk werk en dienstverlening (HBO) bij de HAN in Nijmegen. Zij loopt stage binnen Humanitas bij het Maatjesproject. Als vrijwilliger is ze gekoppeld aan een maatje waar ze iedere week iets leuks mee gaat doen. Denk aan spelletjes maar ook gewoon het simpel kletsen met elkaar.  

 

Regina is met vrijwiligerswerk gestart omdat vanuit school de verplichting bestaat stage te lopen. Dit betekende voor haar actief op iedere woensdag. De opleiding had een stagemarkt geregeld met verschillende stageplekken die zich daar aanboden. 'Het Maatjesproject was iets wat mij gelijk erg aansprak en dit ben ik toen in mijn eigen regio gaan zoeken. Zo ben ik bij Humanitas in Venlo terecht gekomen.'

 

Het werk heeft haar al heel veel gebracht. De technieken die zij op school heeft geleerd en nog steeds leert, kan ze goed toepassen op deze stageplek. Ook krijgt Regina feedback en daar leert ze ontzettend veel van. Stage is voor haar een groot onderdeel in haar leerproces en ze haalt hier ook hartstikke veel voldoening uit. Het heeft haar wat energie gekost maar het brengt ook steeds weer energie. Regina heeft geleerd dat zij zichzelf open moet stellen om goed contact met haar maatje te kunnen hebben. 'Ik heb altijd moeite gehad met het stellen van mijn eigen grenzen, maar door hier hard aan te werken is het mij vaker gelukt. Zonder grenzen te stellen, kom je nergens. Je kan niet altijd ja blijven zeggen want daar leert niemand van.'  

 

Elke week blijft haar wel even bij. 'Ik ga er met veel plezier naartoe en ik merk ook aan mijn maatje dat zij het naar haar zin heeft. Het klikt echt goed tussen ons! Ze vertelt mij ook vaker dat ze echt een gezellige dag heeft gehad en dat geeft mij ook voldoening.'  

 

Voor Regina is vrijwilligerswerk erg belangrijk. 'Je leert nieuwe mensen kennen, je doet veel ervaring op. Ook is het een erg zinvolle en dankbare tijdsbesteding. Met vrijwilligerswerk kun je echt iets voor een ander betekenen.' En dit zijn redenen waarom zij vindt dat anderen ook vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Vrijwilliger zijn heeft voor Regina een zeer belangrijke waarde. 'Mijn opleiding en mijn stage helpen mij in mijn leerproces tot het worden van een maatschappelijk werker. Ik ben dan ook heel blij en dankbaar deze ervaring te kunnen beleven!'

 

AGENDA  

 

MAATJES
23 augustus: Vrijwilligersavond 

 

BOR
13 augustus t/m 24 augustus: Leo Heldens vakantie

 

GEZIN IN BALANS

16 juli t/m 6 augustus: Marjolein van Kempen vakantie  

Gezin in Balans

 

Voor september staan er weer nieuwe trainingen op het programma, waaronder het trainen en scholen van nieuwe vrijwillige bezoekmoeders. Deze data worden in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt!

 

‘Vrijwilligerswerk is een Rabo-virus’

 

Dat ze vrijwilligerswerk zou vinden dat zo naadloos aansluit bij haar werkervaring had Michelle Baats niet verwacht. ‘Ik had geen idee wat ik wilde doen alleen dat ik echt van betekenis wil zijn voor een ander’, vertelt Michelle. ’Maar toen ik al surfend op het internet de vacature zag voor een financiële thuiscoach bij Humanitas wist ik direct dat ik het te pakken had.'

 

'In mijn werk als adviseur help ik klanten financieel orde op zaken stellen. Het zijn allemaal bestaande klanten die soms in een nare situatie terecht zijn gekomen. Echtscheidingen, betaalproblemen op de hypotheek of restschulden zijn bijvoorbeeld aanleidingen voor mij om met klanten in gesprek te gaan. Wat ik hiervoor specifiek in huis heb naast mijn financiële kennis? Inlevingsvermogen. De gesprekken vinden altijd in een spreekkamer bij de bank plaats. Dat is voor klanten best spannend. Als thuiscoach bij Humanitas ga ik juist naar deelnemers, want zo noemt Humanitas haar klanten, toe. Ik spreek ze thuis in hun eigen persoonlijke leefomgeving. Maar ook dan kunnen we niet alleen zoete broodjes bakken. De kern van het probleem moet op tafel komen zodat ik kan helpen een oplossing zoeken.

 

Wat dat betreft verschilt mijn werk inhoudelijk niet veel van het vrijwilligerswerk dat ik doe. Maar al ben ik maandelijks maar een paar uurtjes als thuiscoach aan de slag, het werk voelt anders. In mijn werk bij Rabobank is er logischerwijs altijd een achterliggende zakelijke gedachte. Als thuiscoach wil ik gewoon helpen met alles wat ik kan. En dat biedt heel veel waardering.

 

Humanitas hecht veel waarde aan het uitdragen van haar waarden en normen in de manier waarop je als vrijwilliger je werk doet. Het gaat om gelijkwaardigheid. Je staat niet boven de mensen maar naast ze. Een tandem is een goede metafoor om dat uit te leggen. De deelnemer zit voorop en ik achterop. Ik geef aan welke richting we op gaan, maar de deelnemer stuurt zelf.

 

Tijdens kennissessies of thema-avonden ontmoet ik andere vrijwilligers van Humanitas. Wat me opvalt, is dat er veel oud-Rabomedewerkers als vrijwilliger betrokken zijn. Ik zat laatst in een cursus met 6 mensen waarvan er 5 van Rabobank afkomstig waren. Vrijwilligerswerk is blijkbaar een Rabo-virus.’ 

 

'Al surfend op het internet wist ik direct dat ik het te pakken had.’

 

 

Kennismakingsochtend Vrijwilligers in Bergen

 

Op 20 juni  heeft er een kennismakingsochtend voor de vrijwilligers plaatsgevonden in Den Asseldonk in Bergen. Deze ochtend was georganiseerd voor alle partners van het Taalhuis. Ook Humanitas is partner. Het doel was om elkaar beter te leren kennen. Het was een erg gezellige maar ook nuttige bijeenkomst!

Binnenkort is de verhuizing van de Bibliotheek naar Den Asseldonk.

 

Maatjes

 

Volgens planning staat er een vrijwilligersbijeenkomst gepland op dinsdagavond 3 juli. Bij deze een reminder dat deze komt te VERVALLEN. Dit omdat op 29 juni de zomerborrel  heeft plaatsgevonden.

 

De volgende vrijwilligersbijeenkomst staat gepland op donderdag 23 augustus. Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging! 

 

 

Afscheid Brenda

 

'Mijn jaar stage zit er alweer op, het is omgevlogen. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de gezellige, leerzame en interessante periode. Met iedereen bedoel ik: Silvia, de vrijwilligers, het team coördinatoren en het bestuur.

 

Ik heb gemerkt dat Humanitas afdeling Noord-Limburg een club mensen is met een duidelijke visie voor de toekomst. Bij iedereen zit een wil om te blijven vernieuwen en hier wordt serieus mee omgegaan. Via deze weg wil ik jullie heel veel succes wensen met alles wat nog komen gaat! Wie weet komen we elkaar nog een keer tegen!!!

 

Groetjes, Brenda'

 

Tot ziens! 

  

'Na 10 maanden zit mijn stageperiode binnen het project BOR erop. Ik heb me de afgelopen maanden bezig mogen houden met het coördineren en begeleiden van begeleide omgangsregelingen. Ik heb veel geleerd, zowel over hoe om te gaan met echtscheiding en alles wat hier bij komt kijken, als op persoonlijk vlak. 

 

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze leerzame maar vooral leuke periode, met name Leo Heldens voor de super ondersteuning.

 

Maar jullie zijn nog niet van me af.. Vanaf september ben ik  weer actief binnen Humanitas voor mijn afstudeeronderzoek. Graag tot dan!

 

Renée Hamans' 

 

 

Wist u dat?

'Wij als Humanitas Noord-Limburg tegenwoordig ook actief zijn op facebook?' Klik hier

 

'Er elke twee maanden een nieuwe actuele nieuwsbrief zal verschijnen?'

'Humanitas altijd op zoek is naar nieuwe vrijwilligers?'

 

'U zelf een bijdrage kunt leveren aan deze nieuwsbrief?'

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht