Over ons

over de afdeling Noord-Limburg

HUMANITAS NOORD-LIMBURG

Humanitas Noord-Limburg komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas Noord-Limburg in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Humanitas Noord-Limburg, werkt op vele terreinen samen met partner organisaties, zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties. Humanitas Noord-Limburg is op vele terreinen actief, maar de ambities gaan verder.

Thema’s waarbinnen Humanitas Noord-Limburg actief is:

Opvoeden / Eenzaamheid / Detentie / Opgroeien / Thuisadministratie / Rouw en Verlies / Eenzaamheid

Hoe verschillend onze projecten ook zijn, ze voldoen altijd aan de Humanitas-waarden:

- Behoud van regie over eigen leven

- Gelijkwaardigheid

- Verantwoordelijk voor jezelf en voor een ander

- Betrokken en vraaggericht

De afdeling Noord-Limburg voert vrijwilligerswerk uit in de activiteiten:

- Begeleide Omgangsregeling voor kinderen van gescheiden ouders, BOR

- Thuisadministratie

- Gezin in Balans voor moeders in en na detentie

- Succesvol terugkeren na detentie

- Maatjesproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond

 

Naast de vele uitvoerende en coördinerende vrijwilligers en een aantal beroepskrachten, heeft de afdeling ook een 'Afdelingsbestuur' dat volledig uit vrijwilligers bestaat.