Noord-Limburg

Vacatures

  • Vrijwillige medewerkers RIC

    Humanitas Limburg is al enkele jaren actief in het Re-Integratie Centrum  in de Penitentiaire Inrichtingen Ter Peel, Roermond en Sittard. In deze RIC’s kunnen gedetineerden zich voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving. 

  • Vrijwilligers Gezin in Balans

    Humanitas Gezin in Balans zoekt vrijwilligers voor de regio Noord en Midden Limburg. Humanitas Gezin in Balans biedt ondersteuning aan (ex-)gedetineerde ouders en hun gezinnen tijdens en na detentie. We zoeken ervaren opvoeders die hen vrijwillig willen ondersteunen.