Steun Bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw helpt en toont begrip.

Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld stil. Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er meer toe doet. Daarom is rouwen zo belangrijk. Iedereen op z’n eigen manier en in z´n eigen tempo. Soms kost dat meer energie dan je hebt, en hoe vind je dan de weg vooruit? Een vrijwilliger van Steun bij rouw reikt je graag de hand en bezoekt jou thuis.

Vaak is de vrijwilliger een lotgenoot; iemand die weet wat jij meemaakt en zich goed in jou kan verplaatsen. Het is deze persoonlijke betrokkenheid die het contact en de aandacht zo waardevol maakt. Herkenning, erkenning en steun bieden immers troost. De vrijwilliger bezoekt je gedurende een half jaar tot een jaar en is opgeleid om je zo goed mogelijk bij te staan. Uiteraard gaat de vrijwilliger vertrouwelijk om met alles wat je vertelt.

Hoe verder na verlies?

Ieder mens komt in zijn leven in aanraking met verlies. Verlies van een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend of vriendin.  Al  deze  vormen van verlies veroorzaken doorgaans veel verdriet. Mensen met een dergelijk verlies kunnen zich alleen of eenzaam voelen. Ook allerlei andere gevoelens kunnen een rol spelen, zoals verwarring, boosheid, ongeloof en machteloosheid. Bij rouw gaat het om een bijzondere vorm van verlies, die soms een langere begeleiding nodig maakt. Want een partner door de dood verliezen is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niets is meer zoals het was.

Niet alleen verder …

Het is vaak moeilijk om over verdriet te praten. In het begin lukt dat soms nog wel, maar na een poosje gaat voor de naaste omgeving het leven gewoon verder. Toch kan praten met iemand die bereid is te luisteren u een stap verder helpen in het verwerkingsproces.

Individuele begeleiding via huisbezoek

Door uw ervaring te delen, merkt u dat u niet alleen staat. De gesprekken met de vrijwilliger vinden meestal bij u thuis plaats. Discretie is hierbij vanzelfsprekend. Onze vrijwilligers hebben een gerichte opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

De vrijwilligers van onze werkgroep begeleiden u vanuit persoonlijke betrokkenheid en weten veelal uit eigen ervaring wat een verlies of scheiding betekent. Onze ondersteuning is kosteloos.

Waarom meedoen?

Doel van onze lotgenotengroepen is het onderling uitwisselen van ervaringen, je verhaal kunnen doen bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft herkenning en steun bij het verwerkingsproces. Onderlinge steun en hulp aan elkaar vanuit een gevoel van verbondenheid blijkt namelijk heel goed te werken en kan voorkomen dat u een beroep moet doen op professionele hulpverlening.

Begeleiding

De gespreksleiding is in handen van gemotiveerde en kundige vrijwilligers van de werkgroep 'Steun bij Rouw en Verlies'. Er is plaats voor 6 tot 8 personen en er zijn 8 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur gepland. Thema's die uit de groep zelf naar voren komen staan centraal. Na afloop kunt u desgewenst nog kiezen voor individuele nazorg of instromen in een Wandelgroep Rouw.

Wandelgroep

Eén keer per maand organiseert onze werkgroep een prachtige wandeling in de natuur. Mensen met dezelfde ervaring weten beter hoe het voelt. Vaak ontstaan tijdens de wandeling spontaan allerlei gesprekken. Al wandelend in de natuur kom je in meerdere opzichten 'in beweging'. Deze tochten van 5 km (anderhalf uur) vinden plaats op zondagmiddag. Na het wandelen is er tijd om nog even door te praten onder het genot van koffie met wat lekkers. Deelname aan de wandelgroep is gratis en bedoeld voor maximaal 2 jaar.

Themadag

Een Themadag is een dag of dagdeel voor nabestaanden die een dierbare persoon hebben verloren. Er wordt een lezing gehouden en er is gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Na de themadag kunt u zich aanmelden voor individuele begeleiding, voor een lotgenotengroep of wandelgroep.

Aanmelding en informatie

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier maakt de coördinator een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens zoekt de coördinator een bij u passende vrijwilliger. Ook als u zelf als vrijwilliger wilt helpen, kunt u contact opnemen met de coördinator Jane Broekhoven:

Kijk ook op onze nieuwsberichten: nieuws

E-mail: Jane Broekhoven 
Telefoon: 0611281500