P E R S B E R I C H T 28-04-21

Financieel Café Putten biedt vanaf 1 mei budgetchecks aan


Met ingang van 1 mei 2021 kunnen inwoners van Putten bij het Financieel Café terecht in Stroud terecht
voor een zogenoemde budgetcheck.
Er zijn omstandigheden waardoor de inkomsten van iemand verandert. Bijvoorbeeld: iemand verliest
zijn of haar baan, iemand verwacht een kind, er volgt een scheiding, een partner is overleden, etc.
Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak grote gevolgen voor de financiële situatie van iemand.
Wanneer dit niet goed opgevangen wordt, liggen schulden op de loer.
Het Financieel Café biedt deze inwoners een budgetcheck aan. Dat is een persoonlijk gesprek waarin
de financiële situatie uitgebreid wordt besproken. Tijdens het gesprek wordt een voorzieningencheck
gedaan en een budgetadvies gegeven. Ook wordt gekeken of er betalingsachterstanden zijn. Nadat er
overzicht in de financiën is gekregen, wordt samen gekeken naar oplossingen.
Bij de voorzieningencheck wordt gekeken of iemand gebruik maakt van alle regelingen waar hij/zij
recht op heeft. Denk aan toeslagen, kwijtscheldingen, voorlopige teruggaaf Belastingdienst, aangifte
inkomstenbelasting, gebruik van de computerregeling etc. Mochten er voorzieningen zijn waar de
inwoner in de nieuwe ontstane situatie recht op heeft, dan biedt het Financieel Café hulp bij de
aanvraag ervan.


Wanneer en waar?
Het Financieel Café vindt elke woensdagochtend plaats van 09.30-12.00 uur in Stroud, Brinkstraat 91,
3881 BP Putten. Vanwege corona is Het Financieel Café voorlopig alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met Stimenz Putten via 088-7846464.
Vooraf wordt er een check gedaan op gezondheidsklachten.
Het Financieel Café is een initiatief van Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Welzijn Putten.


Tip
Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen al gauw op
de loer. Het helpt om te proberen overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Kijk
hiervoor eens op de pagina ‘Grip bij geldzorgen door de coronacrisis’ op de site van het Nibud.

Terug naar het nieuwsoverzicht