Themadag Rouw over ‘Verlaat verdriet’

Zaterdag 5 november 2016 organiseert de werkgroep ‘Steun bij Rouw & Verlies’ de jaarlijkse themadag voor iedereen die zich vanuit eigen ervaring betrokken voelt bij het onderwerp rouw. Dit keer staat ‘Verlaat verdriet’ centraal.

Onze gastspreker Mieke Ankersmid gaat in op de impact die een ingrijpende verlieservaring in de jeugd op het verdere leven kan hebben. Welke factoren zijn van invloed op de impact van een vroege verlieservaring en hoe is het rouwproces alsnog aan te gaan?

Zij helpt mensen in het omgaan met ingrijpende verlieservaringen in hun leven.

Het verlies van een dierbare door dood of scheiding kan heel moeilijk zijn. Mieke wil mensen die ergens vastgeraakt zijn in hun rouw ‘weer in beweging brengen’. Door het verlies op een goede manier te integreren in je leven kan er ruimte komen voor een nieuw begin. De pijn die ten tijde van het verlies verdrongen is kan door latere emotionele ervaringen aangeraakt worden. Aandacht voor deze onderdrukte gevoelens kan helpen de vroegere ervaringen op een nieuwe manier te integreren in ons leven.  We kunnen bewust ervaren dat ze niet in het heden spelen, maar bij een vroegere ervaring horen. Wanneer de energie van verdrongen emoties weer gaat stromen, komt deze beschikbaar voor groei en ontwikkeling.

Datum:  zaterdag 5 november 9.30 – 15.00 uur

Plaats:   zalencentrum ‘de Pineta’, Elspeterweg 6, Nunspeet

Belangstellenden kunnen hier de folder en het  aanmeldingsformulier downloaden of mailen naar Johan: johan288@planet.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht