Ondersteunend contact

Wat is Ondersteunend contact?

Veel mensen hebben om verschillende redenen weinig of geen contacten in hun eigen omgeving en ervaren  dit als een gemis.

Humanitas onderkent dat mensen elkaar nodig hebben en tracht met het project Ondersteunend contact dit gemis enigszins te ondervangen. Het uitgangspunt van dit contact is mensen een steuntje in de rug te geven bij het organiseren van contacten met anderen indien zij dit willen.

 

Waar ondersteunen wij bij?

De ondersteunende contacten kunnen bestaan uit een praatje (vriendschappelijk huisbezoek) of regelmatig met u bellen, of uit activiteiten zoals:

  • samen binnen iets doen;

bijvoorbeeld spelletjes spelen, muziek luisteren, een boek bespreken of gewoon een praatje maken

  • samen naar buiten gaan;

bijvoorbeeld om te wandelen, fietsen, de natuur in, winkelen, of de stad in

  • samen naar een wijkactiviteit gaan.
    zoals een buurthuis of een museum

 

Steun door betrokken vrijwilligers

De genoemde ondersteuning geschiedt door een deskundige vrijwilliger van deze speciale werkgroep van Humanitas. Hij of zij biedt allereerst een luisterend oor. Door uw ervaring te delen met iemand van de werkgroep, merkt u dat u niet alleen staat. Discretie is hierbij vanzelfsprekend.

De vrijwilliger van deze werkgroep doet dit vanuit persoonlijke betrokkenheid. Hij of zij weet wat het betekent om alleen te zijn en moeite met contacten te hebben. Bovendien heeft onze vrijwilliger een gerichte opleiding gevolgd.

 

Hoe bereikt u ons?

Wanneer u contact met de werkgroep Ondersteunend Contact wenst, kunt u zich telefonisch of per e-mail richten tot de coördinator van deze werkgroep.

U kunt met de coördinator een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens zoekt de coördinator een bij u passende vrijwilliger. Ook als u zelf als vrijwilliger wilt helpen, kunt u contact opnemen met de coördinator.

 

Contact via de Coördinator :René van Leer  a.i.

E-mail : oc.noord-veluwe@humanitas.nl 
Telefoon : 06-13003850