Noord-Veluwe

Organisatie

Humanitas Noord-Veluwe heeft een nieuw bestuur!

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 april jl. zijn Piet Uneken, Willem Hofmijster en Sarah Westenburg benoemd als respectievelijk de nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris.

Piet is tevens de portefeuillehouder voor BOR/HomeStart, Willem neemt de portefeuille Thuisadministratie en Fondsenwerving op zich en Sarah heeft als portefeuille Communicatie & Marketing. Hans Visser, de voormalige penningmeester, heeft in dit nieuwe bestuur een andere rol gekregen, met een focus op het waarborgen van de continuïteit. Daarnaast neemt hij de portefeuilles Steun bij Rouw en Verlies, Ondersteunend Contact en Taalmaatjes op zich, totdat daar een nieuw bestuurslid voor is gevonden.

De formele aanstelling van Piet als nieuwe voorzitter betekent ook het afscheid van onze voormalige voorzitter, Ruud Gerritsen. Wij danken hem zeer voor zijn betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren!

Het nieuwe bestuur zoekt nog versterking en wij nodigen jullie uit om ons daarbij te helpen. Meld je bij ons als je zelf interesse hebt of als je iemand kent die goed bij Humanitas zou passen. De bestuursfuncties zijn allemaal vrijwilligersfuncties, maar je krijgt er veel voldoening en zeer betrokken en enthousiaste collega’s voor terug. Zie de vacaturetekst elders op deze pagina voor meer details.

Wij gaan met frisse blik en zin aan de slag en we kijken ernaar uit om samen met jullie de waarden van Humanitas nog verder uit te dragen binnen onze afdeling!

Graag tot ziens en horens!
Piet, Willem, Sarah en Hans

Coördinatoren werkgroepen

Elke werkgroep van Humanitas Noord-Veluwe heeft tenminste één coördinator. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en deelnemers binnen de werkgroep.

Coördinator Thuisadministratie:
R. van Leer (ta.noord-veluwe@humanitas.nl of telefoon: 06-55573249)

Coördinator Steun bij Rouw en Verlies:
J. Broekhoven (sbv.noord-veluwe@humanitas.nl of telefoon: 06-11281500)

Coördinator Ondersteunend Contact:
J. Duits (oc.noord-veluwe@humanitas.nl of telefoon: 06-13003850)

Coördinator Taalmaatjes:
J. van Uden (taalmaatjes.noord-veluwe@humanitas.nl of telefoon: 06-18657578)

Coördinator Levensboek:
J. van Uden (levensboek.noord-veluwe@humanitas.nl of telefoon: 06-18657578)


Public Relations

Humanitas Noord-Veluwe heeft een Marketing & Communicatie team. Heeft u vragen over een bericht in de media of wilt u folders aanvragen? Dan kunt u bij het M&C team terecht.

Coördinator M&C: Jelle Belksma (pr.noord-veluwe@humanitas.nl 06-37599438)


Contact

Humanitas afdeling Noord-Veluwe
06 - 22003910
noord-veluwe@humanitas.nl