Gemeente Putten

Putten is bekend om zijn vele prachtige landgoederen. Oldenaller, de Vanenburg en Schovenhorst zijn allen een bezoek meer dan waard. Humanitas werkt samen met Stichting Welzijn Putten en Stimenz in een financieel café. Opvallend is daar de brede steun aan vele statushouders en de directe verbinding met de Sociaal Raadslieden. 

Thuisadministratie

Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!

Wij hebben met de Gemeente Putten een samenwerkingsovereenkomst voor het specifiek begeleiden van statushouders! Daarmee kunnen wij ook deze doelgroep behulpzaam zijn!

Coördinator: Chris de Glint  |  0620975008  |  cfdg17@gmail.com 

Steun Bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Coördinator: Jane Broekhoven  |  0611281500  | sbv.noord-veluwe@humanitas.nl 

Ondersteunend Contact

Behoefte aan vriendschap, iemand om thuis mee te praten? Dat doet Vriendschappelijk Huisbezoek. Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of steun bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n gedachten, ervaringen en verhalen met iemand wil delen.

Coördinator: Rob Breet (a.i.) |  0654624744 |  Rob BreetZingeving Levensboek

Het maken van een levensboek is een zinvolle en aangename bezigheid. Laat uw persoonlijke geschiedenis niet verloren gaan en laat anderen van uw ervaringen leren. Bovendien kan het vastleggen van uw verhaal uzelf helpen bij de verwerking van gebeurtenissen.

Coördinator: Marian Stasse  |  0341355962  | hum.stasse@gmail.com 

Financieel Café

Financieel Café Putten weer volledig open!!!!!!!!

Het Financieel Café in MFC Stroud is vanaf 6 juli weer volledig open. Dat betekent op dinsdagmiddag van 17.30 tot 18.30 uur vrije inloop of op afspraak en op woensdagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur vrije inloop en van 10.30 tot 12.00 uur op afspraak.

Woont u in Putten en kunt u wat hulp gebruiken bij uw administratie en/of financiën, bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen, een uitkering of het invullen van een formulier? Dan bent u weer van harte welkom in het Financieel Café! Schroom niet om binnen te lopen of te bellen voor een afspraak voor uzelf of een ander. Adres: MFC Stroud, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten. Afspraak via Stimenz, telefoon 088-7846464.

Het Financieel Café is een samenwerking van Humanitas Noord-Veluwe, Welzijn Putten en Stimenz

Tip
Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen al gauw op de loer. Het helpt om te proberen overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie. Kijk hiervoor eens op de pagina ‘Grip bij geldzorgen door de coronacrisis’ op de site van het Nibud.

Met ingang van 1 mei kunnen inwoners van Putten bij het Financieel Café terecht in Stroud terecht voor een zogenoemde budgetcheck.

Er zijn omstandigheden waardoor de inkomsten van iemand verandert. Bijvoorbeeld: iemand verliest zijn of haar baan, iemand verwacht een kind, er volgt een scheiding, een partner is overleden, etc. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak grote gevolgen voor de financiële situatie van iemand. Wanneer dit niet goed opgevangen wordt, liggen schulden op de loer.

Het Financieel Café biedt deze inwoners een budgetcheck aan. Dat is een persoonlijk gesprek waarin de financiële situatie uitgebreid wordt besproken. Tijdens het gesprek wordt een voorzieningencheck gedaan en een budgetadvies gegeven. Ook wordt gekeken of er betalingsachterstanden zijn. Nadat er overzicht in de financiën is gekregen, wordt samen gekeken naar oplossingen.

Bij de voorzieningencheck wordt gekeken of iemand gebruik maakt van alle regelingen waar hij/zij recht op heeft. Denk aan toeslagen, kwijtscheldingen, voorlopige teruggaaf Belastingdienst, aangifte inkomstenbelasting, gebruik van de computerregeling etc. Mochten er voorzieningen zijn waar de inwoner in de nieuwe ontstane situatie recht op heeft, dan biedt het Financieel Café hulp bij de aanvraag ervan.

Lees meer