Noord-Veluwe

Steun bij rouw & verlies

Hoe verder na verlies?

Ieder mens komt in zijn leven in aanraking met verlies. Verlies van een partner, kind, ouder, broer, zus, vriend of vriendin. Ook bij verlies door een scheiding, verlies van werk of van gezondheid willen wij u begeleiden.

Al  deze  vormen van verlies veroorzaken doorgaans veel verdriet. Mensen met een dergelijk verlies kunnen zich alleen of eenzaam voelen. Ook allerlei andere gevoelens kunnen een rol spelen, zoals verwarring, boosheid, ongeloof en machteloosheid. Bij rouw gaat het om een bijzondere vorm van verlies, die soms een langere begeleiding nodig maakt. Want een partner door de dood verliezen is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niets is meer zoals het was.

Niet alleen verder …

Het is vaak moeilijk om over verdriet te praten. In het begin lukt dat soms nog wel, maar na een poosje gaat voor de naaste omgeving het leven gewoon verder. Toch kan praten met iemand die bereid is te luisteren u een stap verder helpen in het verwerkingsproces.

Individuele begeleiding via huisbezoek

Door uw ervaring te delen, merkt u dat u niet alleen staat. De gesprekken met de vrijwilliger vinden meestal bij u thuis plaats. Discretie is hierbij vanzelfsprekend. Onze vrijwilligers hebben een gerichte opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

De vrijwilligers van onze werkgroep begeleiden u vanuit persoonlijke betrokkenheid en weten veelal uit eigen ervaring wat een verlies of scheiding betekent. Onze ondersteuning is kosteloos.

Lotgenotengroepen na verlies of echtscheiding

Heeft u behoefte aan contact met lotgenoten na het verlies van een dierbare of na echtscheiding?

Humanitas start regelmatig met een Lotgenotengroepen Rouw of Echtscheiding. Het is een gespreksgroep voor mensen die na een verlies of scheiding samen met anderen willen terugzien op wat er allemaal gebeurd is om daar sterker uit te komen. Want als man of vrouw alleen verder gaan na verlies of scheiding valt soms zwaar. Jaarlijks vindt er in de herfst zowel een themadag 'Rouw en Verlies' als een info-middag 'Verder na echtscheiding' plaats. Actuele informatie vindt u onder Nieuws.

Waarom meedoen?

Doel van onze lotgenotengroepen is het onderling uitwisselen van ervaringen, je verhaal kunnen doen bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft herkenning en steun bij het verwerkingsproces. Onderlinge steun en hulp aan elkaar vanuit een gevoel van verbondenheid blijkt namelijk heel goed te werken en kan voorkomen dat u een beroep moet doen op professionele hulpverlening.

Begeleiding

De gespreksleiding is in handen van gemotiveerde en kundige vrijwilligers van de werkgroep 'Steun bij Rouw en Verlies'. Er is plaats voor 6 tot 8 personen en er zijn 8 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur gepland. Thema's die uit de groep zelf naar voren komen staan centraal. Na afloop kunt u desgewenst nog kiezen voor individuele nazorg of instromen in een Wandelgroep Rouw of Echtscheiding.

Wandelgroepen

Eén keer per maand organiseert onze werkgroep een prachtige wandeling in de natuur. Er zijn aparte wandelgroepen voor mensen die een dierbare verloren hebben of een scheiding achter de rug hebben. Tenslotte weten mensen met dezelfde ervaring beter hoe het voelt. Vaak ontstaan tijdens de wandeling spontaan allerlei gesprekken. Al wandelend in de natuur kom je in meerdere opzichten 'in beweging'. Deze tochten van 5 km (anderhalf uur) vinden plaats op zondagmiddag. Na het wandelen is er tijd om nog even door te praten onder het genot van koffie met wat lekkers. Deelname aan de wandelgroep is gratis en bedoeld voor maximaal 2 jaar. Vanwege grote belangstelling zijn er inmiddels 3 wandelgroepen met elk twee begeleiders.

Themadag

Een Themadag is een dag of dagdeel voor nabestaanden die een dierbare persoon hebben verloren of een scheiding hebben meegemaakt. Er wordt een lezing gehouden en er is gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Na de themadag kunt u zich aanmelden voor individuele begeleiding, voor een lotgenotengroep of wandelgroep.

Aanmelding en informatie

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier maakt de coördinator een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens zoekt de coördinator een bij u passende vrijwilliger. Ook als u zelf als vrijwilliger wilt helpen, kunt u contact opnemen met de coördinator:

E-mail sbv.noord-veluwe@humanitas.nl 
Telefoon 06-11281500

Voor meer informatie over de wandelgroepen kunt u contact opnemen met één van de begeleiders: