JONGEREN-COACHES voor GET A GRIP

Voor de regio Oldebroek zoeken we enkele vrijwillige zoeken wij:

JONGEREN-COACHES voor GET A GRIP, ons innovatieve pilotproject


Je begeleidt een of meer jongeren tussen 16 en 24jr, die hun leven niet op orde hebben. Het kan gaan over financiƫn, maar ook over de woonsituatie, opleiding of dagbesteding. Jij helpt hen met het maken van positieve keuzes, met het uitstippelen van de routes en met het vasthouden van de motivatie! Je gaat mee als er lastige gesprekken gevoerd moeten worden met instanties of professionele hulpverleners. Je wordt ondersteund door de coƶrdinator en je vrijwilligers-team.

We vragen een goed MBO-niveau, inlevingsvermogen en geduld. Je draait nergens omheen. Kennis van de Sociale Kaart is makkelijk, maar niet noodzakelijk.

Humanitas helpt mensen ongeacht cultuur, religie en levensbeschouwing. Onze kernwaarden zijn:

  • vraaggericht werken
  • samenleven op basis van gelijkwaardigheid
  • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander
  • regie behouden over je eigen leven

Reacties met een cv en een korte motivatie stuur je naar b.vermaas@humanitas.nl
Inlichtingen: 06 20796358


In deze brochure maak je kennis met de uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid. Je leest hoe we het vrijwilligerswerk zien, wat er van jullie wordt gevraagd en wat we allemaal te bieden hebben.

Lees meer

Terug naar overzicht