BOR Noordenveld

Een goede omgangsregeling is belangrijk voor het welzijn van het kind; het vergroot de kans op een evenwichtige ontwikkeling. In de praktijk valt het echter niet altijd mee om afspraken te maken over een omgangsregeling. Woede, verdriet, zorgen of frustratie kunnen de communicatie tussen de ouders enorm belemmeren. 

In zo'n situatie kan BOR Humanitas uitkomst bieden. Jullie krijgen dan hulp bij het vormgeven van een omgangsregeling.

Wat is Begeleide Omgang?

Bij een BOR  is een vrijwilliger aanwezig bij de omgang tussen kind(eren) en de uitwonende ouder. Hij/zij zorgt dat de overgang van het kind van de ene naar de andere ouder ontspannen verloopt en draagt bij aan een veilige en plezierige sfeer tijdens de omgang. Er zijn vooraf afspraken met jullie gemaakt over wat er tijdens de omgangen wel of niet is toegestaan.  

BOR Humanitas richt zich op wat goed is voor jullie kind; we kiezen geen partij voor één van beide ouders. Bij het maken van de omgangsafspraken houden we natuurlijk rekening met jullie (on)mogelijkheden. 

Wat houdt de ondersteuning in?  

De vrijwilliger denkt met jullie mee over het maken van een omgangsregeling. Jullie zijn ex-partners, maar je wordt nooit ex-vader of ex-moeder. Door allerlei gebeurtenissen en emoties is het soms lastig om dat onderscheid te maken en daar willen we jullie bij helpen. Gedurende het traject wordt er een paar keer geëvalueerd  om te kijken of we samen op de goede weg zijn. 

Een beroepskracht van Humanitas ondersteunt de vrijwilliger en is ook voor jullie het aanspreekpunt bij vragen en problemen. Deze beroepskracht is ook bij de evaluaties aanwezig.

Hoe lang duurt een BOR-traject?  

We streven er naar om een traject in 6 maanden af te ronden, maar als het iets langer duurt is dat geen probleem. 

Wat is de positie van de vrijwilliger?

De vrijwilligers van de BOR zijn geen hulpverleners. Ze zijn gelijkwaardig aan de ouders, hebben geen behandelplan, houden geen dossier bij en rapporteren niet aan derden. Een vrijwilliger bij BOR heeft een VOG en respecteert uiteraard de privacy-wetgeving. Humanitas draagt zorg voor scholing van de vrijwilligers.

Waar vindt de Begeleide Omgang plaats?

We beginnen gewoonlijk op een neutrale plek, liefst in of nabij de woonplaats van het kind. Later gaan we naar een neutrale locatie waar meer ruimte is, zoals bv. een speeltuin. Daarna kijken we of het haalbaar is dat het kind naar de uitwonende ouder thuis kan gaan, samen met de vrijwilliger. In de laatste fase van het traject zijn jullie zo ver dat jullie in eigen beheer de omgangsafspraken kunnen voortzetten. 

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je zelf aanmelden, per telefoon of per mail, maar in overleg kan een hulpverlener dat ook doen. Wel is het voorwaarde dat beide ouders gemotiveerd zijn. Als jullie allebei een aanmeldformulier hebben ingevuld en aangeleverd, neemt de coördinator telefonisch contact op. Zij beoordeelt dan onder meer of jullie vraag bij BOR Humanitas past. Als dat zo is, vindt er met jullie afzonderlijk een kennismakingsgesprek plaats. Je kunt dan in alle rust jouw verhaal doen. Vaak is de vrijwilliger ook al bij dat gesprek aanwezig zodat direct de eerste afspraken kunnen worden gemaakt.

Belangrijk: Deelname is altijd vrijwillig; BOR wordt nooit dwingend opgelegd.

Wat kost het?

Aan de BOR zijn geen kosten verbonden.

 

Wanneer is BOR niet passend?

  • Bij ernstige psychische- of gedragsproblemen

  • Bij verslavingsproblematiek

  • Bij ernstige en verharde conflicten