Kindervakantieweken

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Humanitas Noordenveld Kindervakantieweken maakt het tóch mogelijk.

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek in Kampeerboerderij "De Alinghoek" in Drouwen. Sport, spel, disco en creatieve bezigheden staan op het programma. De kinderen worden begeleid door vrijwilligers die daarvoor een speciale training hebben gehad. Als norm hanteren wij één begeleider voor vier kinderen. Voor wie? Voor kinderen van 7 t/m 14 jaar worden de vakantieweken georganiseerd in de zomervakantie. 

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

Kosten

De kosten voor de vakantieweek worden voor een groot deel gesubsidieerd door Humanitas. Uw bijdrage als ouders/verzorgers is € 35,-  per kind per vakantieweek.

Informatie en aanmelding
Vanaf mei 2022 kunnen er weer kinderen aangemeld worden. 

Vul de antwoordstrook in en stuur deze naar Tineke Ruiter.

Het verzenden van de antwoordstrook via de e-mail is niet mogelijk. Je kunt de gevraagde informatie van de antwoordstrook doormailen naar camruiter@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK Kindervakantieweken

Naam:

Adres: 

Tel:    

Postcode/Woonplaats

Naam, geboortedatum en week:

1.

2.


Na ontvangst van de opgave wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.