Over ons

Missie Humanitas

Het werkgebied van de afdeling bestaat uit Roden, Peize, Norg en de omliggende dorpen en buurtschappen binnen de gemeente Noordenveld.

Humanitas verleent diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen aan met name diegenen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om hun leven op eigen wijze vorm te geven. De dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Dat aanbod kan per plaats verschillen.

Het bestuur van Humanitas Noordenveld bestaat uit:

  - Sjoerd Pakker 

  - Gezinus Wanders 

  - Maritza Doornkamp 

  - Jessy Blauw 

  - Marian Haverkamp 

Factsheet 2020

Algemene folder 2021

Nieuwsbrief augustus 2021