Vacatures

  • Vrijwilligers voor Vriendschappelijk Huisbezoek gezocht!

    Nu de coronamaatregelen langzamerhand worden versoepeld en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, neemt de vraag om steun en hulp sterk toe. Die behoeften waren er natuurlijk al langer, maar nu durft men ook naar buiten te komen en anderen in hun woning toe te laten. Door een scheiding, verlies van w...

  • Vrijwilligers voor alle activiteiten

    Het goed kunnen uitvoeren van al onze activiteiten staat of valt met het beschikbaar hebben van voldoende goede vrijwilligers. Zij zijn het die onze deelnemers (klanten) helpen de regie over hun leven weer zelf te gaan voeren of de weg in de samenleving (weer) te vinden. Onder 'Activiteiten' vindt u...

  • Bestuursleden gezocht

    Vereniging Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstv...